Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Uwaga studenci niepełnosprawni!

Zapraszamy studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do wzięcia udziału w programie pilotażowym  Aktywny Samorząd finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w następujących zakresach:
 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
        Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
            Zadanie 1 – dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
            Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B, w szczególności:
                kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:
                zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,
                dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),
        Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, dofinansowanie :

            Zadanie 1 – zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
            Zadanie 2 – szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
        Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

            Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
            Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
            Zadanie 3:
                dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
                refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,
            Zadanie 4:
                dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
                refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,
        Obszar D – dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:

        Obszar A:
            Zadanie 1:
                znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
                wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
                dysfunkcja narządu ruchu,
            Zadanie 2:
                znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
                wiek aktywności zawodowej,
                dysfunkcja narządu ruchu,
        Obszar B:

            znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
            wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
            dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
        Obszar C:

            Zadanie 1:
                znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
                wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
                dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
            Zadanie 2:
                znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
            Zadanie 3 i 4:
                stopień niepełnosprawności,
                wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
                potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
                potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
        Obszar D:

§  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
§  aktywność zawodowa,
§  pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
 

    Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
        opłata za naukę (czesne),
        dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
        dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
§  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
§  nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 
Miejsce i termin składania wniosków:
 
Wnioski należy składać do 30 września 2014 r. w odpowiednich dla swojego powiatu jednostkach (MOPS, PCPR itd.).
Szczegółowe informacje oraz praktyczną pomoc w wypełnianiu formularzy można uzyskać w pokoju 306 (II piętro).

Powrót do: Start » Dla studentów » Aktualności

 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy