Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Zakres tematyczny czasopisma

* Pedagogika ogólna (włączając zagadnienia teoretyczne i praktyczne wychowania, uczenia się i kształcenia);

* pedagogika rozwojowa (pedagogika przedszkolna, szkolna i dorosłych);

* gałęzie pedagogiki (zgodnie z dziedzinami nauki)

* historia pedagogiki i historia szkolnictwa;

* częściowe lub rzeczowe pedagogiki

* metodyka;

* pedagogika społeczna;

* międzyprzedmiotowe związki pedagogiki.

 

 

* общая педагогика (включая главные теоретические и практические вопросы воспитания, обучения и образования);

* возрастные педагогики (дошкольная педагогика, школьная педагогика и педагогика взрослых);

* отраслевые педагогики (по направлениям);

* история педагогики и школы;

* частичные или предметные педагогики;

* методики;

* социальная педагогіка;

* межпредметные связи педагогики.

 

 

* general pedagogics (including the main theoretical and practical issues of education and studing);

* age pedagogics (pre-school pedagogics, school pedagogics and pedagogics of adults);

* branch pedagogics ( through directions);

* history of pedagogics and school;

* partial or subject pedagogics;

* methodology;

* social pedagogics;

* interdisciplinary relations of pedagogics. 

epnp

Nasi partnerzy