Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktualności

Artykuły

Wolne miejsca na płatne staże dla studentów WSB!

IMG_20160902_124936.jpg

Szanowni Państwo,

Chcieliśmy poinformować, iż po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu rekrutacji do projektu "Program Stażowy dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej" pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc stażowych.

Poniżej przedstawiamy możliwe miejsca odbywania stażu dla studentów poszczególnych kierunków. Proszę pamiętać, iż Uczelnia finansuje stypendia stażowe (1700 PLN brutto miesięcznie na stażu krajowym oraz 2000 PLN brutto miesięcznie na stażu zagranicznym), transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie i badania lekarskie. 

 

Staże muszą trwać 3 miesiące. Student może rozpocząć staż nie później niż 3 miesiące od daty obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej lub jeszcze w trakcie trwania studiów. Oznacza to, że staże będą mogły rozpocząć się nawet we wrześniu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w stażach proszę o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych i dostarczenie ich do pokoju 120. Rekrutacja ma charakter ciągły (do wyczerpania miejsc stażowych).

 

Dostępne miejsca stażowe (student może zaproponować pracodawcę, u którego chciałby realizować staż lub wybrać pracodawcę z katalogu WSB. Pracodawca zostanie wybrany w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej):

 

INFORMATYKA:

8 miejsc na staż zagraniczny w czeskiej/słowackiej firmie w zakresie IT (m.in. The University Science Park–University of Żylina),

2 miejsca na staż krajowy (m.in. firma WASKO S.A., czy Flotea Sp.zo.o.).

 

FILOLOGIA ANGIELSKA:

2 miejsca na staż zagraniczny (m.in. Węgry)

 

FIZJOTERAPIA:

1 miejsce na staż zagraniczny 

1 miejsce na staż krajowy (m.in. Centrum Wcześniaka w Dąbrowie Górniczej, czy Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp.z o.o. w Żorach).

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

3 miejsca na staż zagraniczny do Słowacji (firma Vyvoj Martin - jednak z najbardziej nowoczesnych firm w Europie produkujących m.in. pojazdy obronne. http://www.vyvoj.sk/en ),

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

2 miejsca na staże zagraniczne (firma Kerko-Media Ltd. - Wegry),

 

W razie pytań zapraszamy do pokoju 120, gdzie udzielimy Państu odpowiedzi na wszystkie pytania związane z projektem stażowym. 

Stażyści Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej podczas pracy - realizacja programu stażowego

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej realizują program stażowy w takich prestiżowych firmach i instytucjach jak:

 

Kierunek Informatyka

Wasko S.A. w Gliwicach

University Science Park, University of Żylina, Słowacja

 

kierunek Stosunki Międzynarodowe

H TOP HOTELS & RESORTS GROUP Palafolls, Barcelona, Hiszpania

Agencja PR Pan Pikto Łukasz Jurkiewicz w Katowicach 

 

Kierunek Fizjoterapia

Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka  Sp. z o.o.

LABOMED Kowalski i Smaczny sp.j.

Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.

 

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

 

Kierunek Filologia Angielska

Innoskart Business Development Nonprofit Ltd., Székesfehérvár, Węgry.

REKRUTACJA NA STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ROZPOCZĘTA!

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ NA STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!

Komplet dokumentów do wypełnienia znajduje się w zakładce "Rekrutacja na staże krajowe i zagraniczne"

 

Grupę docelową projektu stanowi 49 studentów (w tym 28 kobiet i 21 mężczyzn) studiów stacjonarnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


Projektem są objęci studenci ostatnich lat studiów licencjackich na kierunkach: Fizjoterapia, Stosunki Międzynarodowe, Bezpieczeństwo Narodowe, Filologia Angielska i przedostatniego roku studiów inżynierskich na kierunku Informatyka.

 

Rekrutacja jest otwarta dla studentów należących do grupy docelowej projektu. Podstawowe kryterium rekrutacji to średnia ocen z ukończonych semestrów studiów. W przypadku staży zagranicznych – dodatkowym kryterium jest znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (poziom co najmniej B1-potwierdzony certyfikatem lub rozmową rekrutacyjną).

 

Studentom przysługuje stypendium stażowe z tytułu realizacji stażu w wysokości:

1. Staż krajowy 1.700 zł miesięcznie przez 3 miesiące

2. Staż zagraniczny 2.000 zł miesięcznie przez 3 miesiące

 

Staże krajowe i zagraniczne w wymiarze 360 godzin (120 h miesięcznie) będą realizowane w następujących terminach:

1. Informatyka – 7-9.2016 i 2-4.2017

2. Fizjoterapia – 8-10.2016

3. Stosunki międzynarodowe – 8-10.2016

4. Filologia angielska – 8-10.2016

5. Bezpieczeństwo narodowe – 8-10.2016

 

Regulamin udziału w Programie Stażowym oraz wymagane dokumenty składane przez kandydatów na staże krajowe i zagraniczne dostępne są poniżej.

 

Warunkiem ubiegania się o staż studencki jest wypełnienie, podpisanie i złożenie w wyznaczonym terminie rekrutacji poniższych dokumentów:

1) Formularza rekrutacyjnego dla kandydatów na staże (wzór Formularza stanowi zał. 1 do Regulaminu),

2) kserokopii legitymacji studenckiej,

3) dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe oraz dodatkową aktywność w czasie studiów,

4) oświadczenia (wzór Oświadczeń stanowi zał. 1 do Formularza rekrutacyjnego):

                a)    o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu organizacji staży oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże realizowane w ramach projektu „Program Stażowy dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”,

                b)    o pozostawaniu uczestnikiem projektu „Program Stażowy dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”  oraz posiadaniu statusu studenta Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

                c)     o nie kolidowaniu stażu z bieżącymi zajęciami dydaktycznymi na Uczelni,

                d)     o nie korzystaniu z płatnego stażu realizowanego na podstawie innej umowy,

                e)    o posiadaniu aktualnego certyfikatu poświadczającego poziom biegłości językowej (obowiązkowe tylko dla kandydatów na staże zagraniczne),

                f)     o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

5) CV kandydata na staż (wzór stanowi zał. 2 do Regulaminu).

6) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi zał. 3 do Regulaminu).

 

FORMULARZE REKRUTACYJNE NA STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI MOŻNA SKŁADAĆ W TRYBIE CIĄGŁYM  W BIURZE PROJEKTU - POKÓJ 120 W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, UL.CIEPLAKA 1C

 

Przed złożeniem kompletu dokumentów aplikacyjnych student jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu organizacji staży oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże realizowane w ramach projektu pn. „Program Stażowy dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”. 

Nasi partnerzy