Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Wnioski

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym


i nauce oraz koniecznością opracowania do 30.09.2019 r. nowego regulaminu stypendialnego,


wnioski o stypendium - rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych,


zapomogę - na semestr zimowy 2019/2020 będzie można składać od 01.10.2019 r.Formularze będą dostępne na stronie internetowej uczelni rownież od 01.10.2019 r.


 

 

 

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

 

Stypendia w ramach dotacji budżetowej z MNISW:

  •  Stypendium socjalne oraz socjalne w zwiększonej wysokości:


W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 ROKIEM BAZOWYM JEST ROK 2018.

OZNACZA TO, ŻE STUDENT UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKAZANIA DOCHODÓW CZŁONKÓW RODZINY ZA ROK 2018 WRAZ Z ZAISTNIAŁYMI ZMIANAMI PO TYM ROKU, AŻ DO DNIA SKŁADANIA WNIOSKU (UWZGLĘDNIENIE TZW. DOCHODU UZYSKANEGO I UTRACONEGO).

 

 

Studenci, którzy otrzymali prawo do pobierania stypendium socjalnego/w zwiększonej wysokości w semestrze zimowym 2019/2020 (złożyli kompletne wnioski), w semestrze letnim SKŁADAJĄ PONOWNIE WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ORAZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE:

lub

 

Należy pamiętać, że w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku bazowym (2018) należy przedstawić zaświadczenie od pracodawcy (organu wypłacającego świadczenie) dotyczące dochodu netto uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu (np. uzyskanie dochodu nastąpiło w styczniu 2019 r.  – należy przedstawić dochód za luty 2019 r.).

 

Studenci, którzy nie złożyli wniosku w semestrze zimowym 2019/2020, w semestrze letnim składają wnioski wraz z kompletem dokumentów (rok bazowy - 2018, wraz z zaistniałymi zmianami po 2018).


Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta dostępny jest na stronie internetowej uczelni w zakładce dla studenta>stypendia>stypendium socjalne.

 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (zał. nr 1 do regulaminu)

 

Oświadczenie: dochód nieopodatkowany (zał. nr 3 do regulaminu) - wypełniają pełnoletni członkowie rodziny studenta.

 

Oświadczenie: wynajem mieszkania (zał. nr 4 do regulaminu) - wypełniają studenci studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Oświadczenie - wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017


Zaświadczenie - dochód utracony (wypełnia pracodawca)

 

Zaświadczenie - dochód uzyskany w roku 2017 (wypełnia pracodawca) - wypełnia osoba, która uzyskała w trakcie roku 2017 nowe źródło dochodu i uzyskuje je także w momencie składania wniosku (np. nowe umowy o pracę/zlecenie rozpoczęte w trakcie roku 2017, przyznanie renty/emerytury w 2017)


Zaświadczenie - dochód uzyskany po roku bazowym - tj. W ROKU 2018 (wypełnia pracodawca) - dotyczy osób, które uzyskały po roku 2017 nowe, wcześniej nie uzyskiwane źródło dochodu i jest ono aktualne na dzień składania wniosku.


Oświadczenie o samodzielności finansowej studenta (nieprowadzenie gospodarstwa domowego z rodzicami) - wypełniają osoby samodzielne finansowo (tj. studenci, którzy nie uwzględniają rodziców/rodzeństwa w składzie rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium)


Oświadczenie o wysokości dochodu w roku 2017

 

Oświadczenie - pozostawanie osobą bezrobotną- wypełniają osoby pozostające bez zatrudnienia, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, osoby bezrobotne - zarejestrowane w Urzędzie Pracy obowiązuje aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej wraz z informacją o przysługujących świadczeniach (lub braku prawa do świadczeń).


 

  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych:


Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (zał. nr 5)  • Stypendium rektora:


Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zał. nr 6) - UWAGA! we wniosku należy wpisać dane, które obowiązują od semestru letniego 2018/2019 (tj. numer semestru, rok , kierunek studiów). Średnią ocen należy wyliczyć do trzeciego miejsca po przecinku, bez zaokrąglenia.

 

Zestawienie punktów odpowiadających konkretnym osiągnięciom naukowym, sportowym i artystycznym studenta (zał. nr 7)Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - tegorocznych maturzystów (olimpiada).

 

 

  •  Zapomoga:


Wniosek o przyznanie zapomogi losowej (zał. nr 8)


 

Stypendia fundowane przez AWSB w Dąbrowie Górniczej z Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Profesora Henryka Walicy:


Wniosek o przyznanie stypendium Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce AWSB (maturzysta)

 

Wniosek o przyznanie stypendium Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce AWSB (student)

 

Załącznik nr 4 do regulaminu SSSN AWSB - potwierdzenie osiągnięć naukowych studenta

 

Punktacja osiągnięć naukowych SSSN AWSB - załącznik nr 2 do regulaminu SSSN AWSB


 

 

  • Stypendium Ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców:

Aktualne formularze wniosków oraz punktowane osiągnięcia znajdują się na stronie internetowej MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Galerie 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy