Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Projekty badawcze realizowane ze środków Funduszu Wyszehradzkiego

 

Program: Fundusz Wyszehradzki, Standard Grant

International Visegrad Fund


tytuł projektu: "Internationalization of V4 Start-ups" 

Termin realizacji projektu: 01.11.2017 r. -30.06.2018 r.

Wartość projektu: 10 360,00 €

Partnerzy:

1. Akademia WSB (LIDER),

2. INNOSKART Business Development Nonprofit Ltd. (Klaster - Węgry),

3. Slovak Chamber of Commerce and Industry Žilina Regional Chamber (Izba Handlowa - Słowacja),

4. The Union for the Development of the Moravian Silesian Region (Regionalna Agencja Rozwoju - Czechy).

 

Akademia WSB była liderem projektu, który dotyczył umiędzynarodowienia Start-upów w krajach wyszehradzkich na podstawie wspólnych dla tego regionu inteligentnych specjalizacji.

Projekt budował silne powiązania między Start-upami, MŚP, organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi zainteresowanymi współpracą międzynarodową (w regionie wyszehradzkim) w obszarze Inteligentnych Specjalizacji. W pierwszej fazie zostały zidentyfikowane, opisane i opublikowane w formie Mapy wspólne inteligentne specjalizacje dla krajów regionu wyszehradzkiego (podczas międzynarodowych warsztatów w Polsce z udziałem ekspertów krajowych i partnerów projektu - Listopad 2017).  Następnie podczas 4 regionalnych warsztatów (SK, CZR, HU, PL) wyniki prac badawczo-naukowych były prezentowane wśród lokalnych pracowników naukowy oraz interesariuszy tj. Start-upy, MŚP, organizacje pozarządowe i władze lokalne. Rezultatem projektu jest Wyszehradzka Baza Networkingowa dostępna pod adresem: http://v4database.wsb.edu.pl/. 

Program: Fundusz Wyszehradzki, Standard Grant

International Visegrad Fund

 

tytył projektu: "V4&I4"

Termin realizacji projektu: 01.09.2017 r. -30.04.2018 r.

Wartość projektu: 10 750,00 EUR

 

Partnerzy:

 1. INNOSKART Business Development Nonprofit Ltd. – Węgry (Lider),

2. Akademia WSB (Polska),

3. You too in IT (Słowacja),

4. DEX Innovation Centre (Czechy).

 

Projekt miał na celu promowanie zagadnień związanych z Przemysłem 4.0. W ramach projektu zorganizowane zostały 4 regionalne warsztaty z interesariuszami, z uczestnictwem krajowych i międzynarodowych ekspertów w zakresie możliwości i wyzwań jakie wynikają z nowego etapu rewolucji przemysłowej. Finalna międzynarodowa konferencja w Budapeszcie pozwoliła Partnerom na spotkanie z wiodącymi międzynarodowymi ekspertami w tej dziedzinie. Akademia WSB, wspólnie z partnerami z Czech, Węgier oraz Słowacji, w dniu 10.01.2018 r. zorganizowała międzynarodowe szkolenie oraz warsztaty praktyczne, których myśl przewodnią stanowiły wyzwania i możliwości Przemysłu 4.0. i Ruchu Makerskiego w krajach wyszehradzkich. Studenci mogli wysłuchać wykładu dotyczącego automatyzacji i wymiany danych w technologiach produkcyjnych oraz wziąć udział w warsztacie ukazującym ruch makerski jako alternatywną ścieżkę kariery. Przedstawiciele środowiska akademickiego oraz reprezentanci polskich makerów uczestniczyli w międzynarodowym internetowym spotkaniu networkingowy. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele: Innoskart ICT Cluster (Węgry), Central Transdanubian Regional Innovation Agency  (Węgry), Yoo too in IT (Słowacja), DEX Innovation Centre (Czechy) oraz twórcy i działacze FabLab Łodź, FabLab Bratysława, FabLab Budapeszt.


 

Program: Fundusz Wyszehradzki


tytuł projektu: "V4mula"

Lider: INNOSKART – Partner Węgierski

Budżet Projektu 10 000 euro,

Budżet WSB: 2 660 euro - refundacja

Czas realizacji: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.

 

Projekt skupiał się na promowaniu międzynarodowej współpracy badawczo-inwestyczyjno-rozwojowej. Zainteresowane podmioty  miały możliwość:

• zwiększenia wiedzy i doświadczenia (szkolenia),

• wymiany dobrych i złych praktyk (warsztaty),

• promowania nowych technologii (wystawy);

• wzajemnego wsparcia przy budowaniu nowej współpracy między podmiotami  ukierunkowanej na tworzenie globalnej sieci (ostateczna konferencja).

 

 


Powrót do: Start » Dział Rozwoju Nauki » Projekty badawcze

 

Nasi partnerzy