Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Zapowiedzi

Artykuły

Monitorowanie bezpieczeństwa w systemie zarządzania utrzymaniem pojazdów kolejowych

Marek Sitarz, Rafał Wachnik

Dąbrowa Górnicza, 2016

ISBN 978-83-65621-03-0

 


Życie w społeczeństwie ryzyka: nowe obszary zagrożeń i współczesne technologie bezpieczeństwa

Marek Walancik, Maciej Witkowski (red.)

Dąbrowa Górnicza, 2016

ISBN 978-83-65621-04-7

 

Z recenzji wydawniczej dr hab. Teresy Wilk:

"(…) Znamienne jest, że człowiek, kreując swoją rzeczywistość, dążąc do zaspokojenia coraz to nowych aspiracji, tworzy byty – przedmioty, rozwiązania, relacje – które pierwotnie pozytywne i pożądane, z czasem bardzo często generują negatywne konsekwencje szkodliwe społecznie. (…) Recenzowany tom jest twórczą konsekwencją badań i analiz teoretycznych realizowanych przez Autorów. Zarysowana we Wstępie problematyka niniejszego opracowania sugeruje i uzasadnia istotność oraz zamysł podjętego projektu. Aktualność, użyteczność, a nade wszystko implikacje praktyczno-społeczne wydają się być najwłaściwszą rekomendacją i potwierdzeniem zasadności przygotowania książki w przedmiotowym zakresie tematycznym. (…) Autorzy niniejszego opracowania podejmuje próbę – w pełni udaną – przedstawienia i diagnozy zjawisk, relacji, postaw i przestrzeni społecznych skażonych ryzykiem różnorodnych (wybranych) zagrożeń.(...)"

Rzeczywistość Edukacji. Fakty. Decyzje. Działania

Eugenia Rostańska, Bożena Marzec

Dąbrowa Górnicza, 2016

ISBN 978-83-65621-05-4

 

Od Autorek:

(...) Rzeczywistość edukacji to fakty, decyzje i sytuacje w praktyce, w działaniach oświatowych i ich zarządzaniu, towarzyszące uczeniu się dziecka. W rzeczywistości edukacji mieści się to, czego uczy się dziecko, w zależności od niego samego, jego zainteresowań, przypadkowej aktywności, od przyzwyczajeń i tradycji rodzinnych, od społecznej akceptacji zachowań i aktywności lub jej braku, od podejmowanych, formalnych  decyzji i zależnych od nich działań. Wszystko bowiem, co towarzyszy uczącemu się, mając wpływ na cele, treści, sposoby, organizacje, formy tego uczenia się, jest składnikiem znaczącym rzeczywistości edukacji, zmieniającym, modelującym a czasem zniekształcającym planowane w programach kształcenia działania i uzyskiwane rezultaty. Czy rzeczywistość edukacji jest dla nich tak znacząca? Czy może powodować zmiany w jej zamierzonych efektach? Rzeczywistość jest przestrzenią każdego działania. Zmusza jednak do konfrontacji wygłaszanych i deklarowanych idei z faktami, decyzjami i sytuacjami, w których dokonuje się wyborów i podejmuje aktywność. Stąd rola pragmatyki określającej efektywność działań w konkretnym odniesieniu do ich uwarunkowań i do konkretnych zależności, w kontekście warunkujących te działania składników. Efektywność rozumianą jako osiągnięcie zamierzonego celu. Dla edukacji jest on prymarny.

Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych

Danuta Morańska (red.)

Dąbrowa Górnicza, 2016

ISBN 978-83-62897-92-6   

 

Z recenzji wydawniczej dra hab. Wojciecha Walata, prof. UR

"W publikacji pod red. dr Danuty Morańskiej pt. Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych znalazły się rozdziały akcentujące fakt, iż z jednej strony technologie informacyjno-komunikacyjne stały się narzędziem poznawczym o niespotykanych dotychczas możliwościach, ułatwiającym wymianę informacji, edukację, realizację zadań zawodowych, a z drugiej, dzięki swoim cechom szczególnym takim jak otwartość i nieograniczoność w dostępie i przekazie informacji, stanowią przestrzeń do ryzykownych i patologicznych zachowań, narażając Internautów, szczególnie młodych, na niebezpieczeństwa i zagrożenia. Zjawiska te utwierdzają nas w przekonaniu, iż współcześnie jesteśmy świadkami spontanicznego i chaotycznego kształtowania się kultury informatycznej użytkowników internetu. Jednak z omawianych w poszczególnych opracowaniach wyników badań wyłania się potrzeba wprowadzenia na wszystkich etapach edukacji powszechnej alfabetyzacji funkcjonalnej informatyczno-informacyjnej (często zwanej medialną), gdyż tylko w taki sposób możliwe będzie w przyszłości wykształcenie odpowiedzialnego społeczeństwa informacyjnego." 

epnp

InBook

Księgarze.pl

Księgarnia ekonomiczna

Śląska Biblioteka Cyfrowa

IBUK

Akapit

Difin

CeDeWu

Czasopismo

Nasi partnerzy