Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Zamówienia publiczne i zarządzanie projektami

Czas trwania: 2 semestryZamówienia Publiczne i Zarządzanie Projektem
Opłata: 2 900 zł/rok (Czesne płatne w 7  ratach. W dniu zapisu: 300zł, 2x400zł,3x500zł, 1x300zł)
Data rozpoczęcia: październik

Zajęcia w: WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Cieszyn, WSB Żywiec

Dni uczęszczania: soboty, niedziele co dwa tygodnie, w godzinach: 8:00-16:30

 

CEL

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych w Polsce i regulacji prawnych UE. Pozwoli to absolwentom pełnić samodzielne funkcje w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Część warsztatowa, przygotowuje do profesjonalnego wypełniania aspektów praktycznych w postępowaniach o udziale zamówień publicznych.

 

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, aparatu podatkowego, celnego i samorządowego. Oferta w szczególności kierowana jest do osób zajmujących się pozyskiwaniem zamówień publicznych, prowadzących kontrole finansowe, audyt wewnętrzny, zarządzających projektami. Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.

WYKŁADOWCY

Kadrę stanowią arbitrzy Urzędu Zamówień Publicznych, pracownicy Ministerstwa Finansów i Izby Skarbowej oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Program nauczania łaćzy w sobie problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, zarządzania projektami, technik negocjacyjnych.

Dodatkowo omawiane będą zagadnienia dotyczące zarządzania projektem m. in.: takie jak: pozystkiwanie środków pieniężnych na zapewnienie wkładu własnego, system zamówień publicznych, w procesie wdrażania projektu, przepływy finansowe w ramach projektu, a także monitoring i sprawozdawczość z wykonania projektu.

 

ATUTY I KOMPETENCJE

 

  • duży nacisk położony został na praktyczne umiejętności uczestników,
  • wykłady uzupełniane są ćwiczeniami i warsztatami, dzięki którym zdobyta wiedza teoretyczna może być wykorzystana do rozwiązywania problemów, które mogą zaistnieć w praktyce,
  • możliwość udziału  w bezpłatnych szkoleniach.

PROGRM

1.    Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

2.    Regulacje Unijne Zamówień Publicznych

3.    Fundusze Europejskie, a prawo zamówień publicznych

4.    Kodeks cywilny

5.    Prawo budowlane

6.    Ustawa o finansach publicznych – budżet

7.    Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8.    Akty Prawne

9.    Przygotowanie do postępowania

10. Zasady i realizacja zamówień

11. Praktyczne postępowania: Roboty Budowlane, Dostawy, Usługi

12. Procedura protestacyjno – odwoławcza, skarga

13. Kontrole zamówień Publicznych

14. Audyt zamówień publicznych i kontrola wewnętrzna

15. Podstawy zarządzania projektem

16. Przygotowanie koncepcji projektu

17. Kontrola realizacji projektu

18. Systemy wspomagające zarządzanie projektem

19. Zarządzanie jakością w projekcie

20. Zarządzanie zespołem projektowym

21. Seminarium dyplomowe

 

Liczba godzin: 180

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie | WSB Cieszyn » Studia podyplomowe w Cieszynie » Studia z zakresu zarządzania

 

Nasi partnerzy