Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Wyróżniająca ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

"Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu działającego w ramach obszaru nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej - wydaje ocenę: wyróżniającą" - tak brzmi Uchwała Nr 589/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 września 2015 r.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest pierwszą uczelnią niepubliczną
w Polsce, która otrzymała wyróżniającą ocenę instytucjonalną. Dotychczas wyróżniającą ocenę instytucjonalną otrzymało jedynie 11 uczelni publicznych (17 wydziałów).

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w bazie jednostek i kierunków ocenionych przez PKA (wg stanu na dzień 08.09.2015 r.).


Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, który podlegał akredytacji posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz prowadzi kształcenie na 11 kierunkach studiów I i II stopnia i na ponad 30 kierunkach studiów podyplomowych.

 

Polska Komisja Akredytacyjna to jedyna państwowa instytucja oceniająca jakość kształcenia w polskich uczelniach, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Uczelnie podlegają dwóm rodzajom ocen: programowej, gdy oceniana jest jakość kształcenia w ramach jednego, prowadzonego w danej uczelni kierunku studiów oraz instytucjonalna, w ramach której ocenie podlega cały wydział uczelni, a więc wszystkie kierunki studiów, studia podyplomowe oraz studia doktoranckie.

 

Akredytacja instytucjonalna jest złożoną, a jednocześnie kompleksową oceną, w ramach której ocenie podlega 8 kryteriów tj. strategia rozwoju uczelni, wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, koncepcja kształcenia, cele i efekty kształcenia na każdym kierunku studiów prowadzonym w danym wydziale, w tym na studiach podyplomowych i doktoranckich, zasoby kadrowe, finansowe i materialne uczelni, badania naukowe prowadzone w uczelni, współpraca z krajowym i międzynarodowym otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturalnym w procesie kształcenia, wsparcie studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy oraz przepisy wewnętrzne normujące proces zapewnienia jakości kształcenia.


Ocenę wyróżniającą otrzymuje wydział, który w sposób wyróżniający określił swoją strategię i wzorowo realizuje zapisy wewnętrznego system zapewnienia jakości kształcenia, natomiast pozostałe kryteria oceny realizuje w pełni.

Tymczasem Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej aż w sześciu kryteriach, na osiem, uzyskała oceny wyróżniające.

 

Jest to ogromny sukces, gdyż WSB znalazła się w gronie 12 polskich uczelni, którym udało się uzyskać ocenę wyróżniającą w zakresie akredytacji instytucjonalnej i jednocześnie jedyną w Polsce uczelnią niepubliczną z tak wysoką oceną.

Według bazy jednostek i kierunków publikowanej na stronie PKA - stan na dzień 08.09.2015 r.


 

Oprócz strategii i wzorowo realizowanych zapisów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia członkowie PKA szczególnie wysoko ocenili działalność badawczą Uczelni, wsparcie studentów, zasoby kadrowe i materialne oraz przepisy wewnętrzne normujące proces zapewnienia jakości kształcenia.

 

W zakresie badań naukowych członkowie PKA zwrócili uwagę na wysoką ocenę parametryczną Wydziału oraz dobrą organizację działalności badawczej. W raporcie czytamy: „Badania naukowe są dobrze zorganizowane, a ich efekty znaczące oraz o inspirującym i wzbogacającym wpływie na realizację celów i efektów kształcenia, zwłaszcza na kierunkach studiów II stopnia.(..) W Uczelni udział w realizacji zadań dydaktycznych osób prowadzących badania jest większy niż w większości uczelni niepublicznych” (...). Wizytowana jednostka w sposób kompleksowy zapewnia udział studentów w badaniach naukowych kadry. Studenci chętnie korzystają z oferowanych możliwości. Działalność kół naukowych należy ocenić pozytywnie zarówno na polu organizatorskim jak i ściśle naukowym.”

 

Wysoko oceniono system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej studentów. Członkowie PKA wyrazili to następująco: „Oceniana jednostka posiada prawidłowo wdrożony system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej dla studentów, uwzględniający także potrzeby osób niepełnosprawnych. Kompleksowe rozwiązania w tym zakresie, jak również skuteczne ich funkcjonowanie należy ocenić jako wzorcowe. Wydział wspiera finansowo projekty realizowane przez samorząd studencki i koła naukowe. Można stwierdzić, że Wydział stwarza wzorcowe możliwości udziału aktywnych studentów w działalności organizacyjnej.”


Członkowie Zespołu Oceniającego docenili także aktywną współpracę Uczelni z przedstawicielami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych: „Rola interesariuszy zewnętrznych reprezentujących otoczenie społeczno-gospodarcze w określaniu strategicznych celów kształtowania oferty kształcenia oraz budowania wysokiej kultury jakości kształcenia zasługuje na wyróżnienie.”


Ponadto bardzo wysoka oceniono bazę dydaktyczną Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej: „Infrastruktura dydaktyczna (sale wykładowe i specjalistyczne pracownie) i naukowa (zasoby biblioteczne) jest dostosowana do procesu kształcenia w ocenianej jednostce i pozwala na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Wyposażenie sal i laboratoriów należy ocenić wyróżniająco. (..) Infrastruktura dydaktyczna jednostki jest wszechstronnie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.”


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej posiada wyróżniającą ocenę instytucjonalną oraz 12 akredytacji programowych, w tym ocenę wyróżniającą na kierunku socjologia i jedenaście ocen pozytywnych na kierunkach administracja, ekonomia, informatyka, pedagogika, socjologia, zarządzanie oraz zarządzanie i inżynieria produkcji przyznanych przez Polską Komisję Akredytacyjną.

 

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy