Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Terminy składania wniosków


 

Szanowni Państwo,

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków
o stypendium socjalne oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przedłużony do dnia 9 listopada (sobota).

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że w obowiązku studenta jest posiadanie skserowanych dokumentów, których kopie załącza do wniosku.
Miejsce składania wniosków stypendialnych:


Studenci Wydziału Nauk Stosowanych

składają wnioski  w Dziale Pomocy Materialnej

(pokój 306)*


* Studenci Wydziałów Zamiejscowych

składają wnioski w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego.


Wnioski nadesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są honorowane ze względu na brak możliwości oceny wiarygodności załączonych dokumentów.Terminy składania wniosków stypendialnych:

 

 

 

 Stypendium rektora

 

 

W semestrze zimowym 2019/2020: od 1 do 31 października 2019 r.

W semestrze letnim: od 15 lutego do 31 marca 

Stypendium socjalne


W semestrze zimowym 2019/2020: od 1 do 31 października 2019 r.

W semestrze letnim: od 15 lutego do 31 marca

 


 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych


 

W semestrze zimowym 2019/2020: od 1 do 31 października 2019 r.

 

W semestrze letnim: od 15 lutego do 31 marca Zapomoga


Termin składania wniosków: nie określa się terminów

(wnioski można składać 2 razy w roku akademickim). 


 

Specjalny System Stypendiów za Wyniki w Nauce


STUDENCI : 

w semestrze zimowym: termin składania wniosków upływa 15 października

w semestrze letnim: termin składania wniosków upływa 15 marca

 

MATURZYŚCI:

termin składania wniosków upływa 30 września br.Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra - w przypadku stypendium dla:

1) studenta - w terminie do dnia 25 października, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) młodego naukowca - w 2019 r. w terminie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r., wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.


Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.


(Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców).

 

 

  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy