Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Stypendia

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że student może równocześnie ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.


Zgodnie z art. 181 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym o stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, nie wcześniej niż po zaliczeniu 1 roku studiów.


O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może się również ubiegać student 1 roku studiów II stopnia, które zostały rozpoczęte w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Jednocześnie informujemy, iż studenci 1 i 2 semestru studiów II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni zobowiązani są do przedłożenia kopii dyplomu studiów I stopnia (oryginał do wglądu) celem potwierdzenia zachowania okresu max. roku pomiędzy ukończeniem studiów I stopnia do rozpoczęcia studiów II stopnia.

Zgodnie z art. 184 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na innym kierunku studiów nie przysługują stypendia socjalne, Rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych, chyba że, kontynuuje naukę na innym kierunku studiów celem uzyskania tytułu zawodowego magistra (na studiach II stopnia).

 

 


 


STYPENDIA W LICZBACH: 

wykrzyknik Stypendia 

w semestrze zimowym

roku akad. 2016/2017


Stypendia Rektora dla najlepszych studentów – 489 stypendystów (623 złożonych wniosków)

Stypendia zostały przyznane grupie 10% najlepszych studentów każdego kierunku. 

Miesięczna kwota stypendium: 250 - 630 zł/mc


Punktacja:

450,00 - 459,99 pkt - 250 zł/mc

460,00 - 469,99 pkt  -300 zł/mc

470,00 - 479,99 pkt - 350 zł/mc

480,00 - 489,99 pkt - 400 zł/mc

490,00 - 499,99 pkt - 450 zł/mc

500,00 pkt - 500 zł/mc

więcej niż 500,01 pkt - 630 zł/mc


Punkty stanowią średnią ocen do trzeciego miejsca po przecinku pomnożoną przez 100 (oraz punkty uzyskane za działalność naukową i/lub artystyczną lub sportową - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB).


W semestrze zimowym 2016/2017 wyłoniono (podstawę stanowią osiągnięcia z semestru letniego 2015/2016):


Administracja16 stypendystów (na 34 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 485.00 

Bezpieczeństwo narodowe 77 stypendystów (na 113 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 472.72 

Ekonomia9 stypendystów (na 9 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 450.00

Filologia  6 stypendystów (na 6 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 450.00

Fizjoterapia 16 stypendystów (na 22 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 463.88*

Informatyka  49 stypendystów (na 50 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 450.00

Inżynieria zarządzania 4 stypendystów (na 4 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 450.00

Logistyka 62 stypendystów (na 62 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 450.00 

Pedagogika 43 stypendystów (na 66 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 478.57 *

Socjologia  8 stypendystów (na 8 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 450.00

Stosunki międzynarodowe 6 stypendystów (na 6 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 450.00

Transport5 stypendysta (na 5 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 450.00

Zarządzanie – 143 stypendystów (na 192 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 460.00*

Zarządzanie i inżynieria produkcji 45 stypendystów (na 46 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 450.00

 


* w przypadku wskazanego kierunku, ze względu na jednakową ilość punktów nastąpiła konieczność zastosowania drugiego kryterium różnicującego  - średnia ocen z semestru poprzedzającego semestr będący podstawą wyliczenia średniej

 

Specjalny System Stypendiów Naukowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej - 9 stypendystów

Miesięczna kwota stypendium: 250 - 500 zł


Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 124 stypendystów
Miesięczna kwota stypendium: 280 - 580 zł/mc

stopień znaczny - 580 zł/mc

stopień umiarkowany - 430 zł/mc

stopień lekki - 280 zł/mc

 

Stypendia socjalne - 435 stypendystów

Miesięczna kwota stypendium: 650 - 850 zł/mc

Dochód od 0,00 do 350,00 - 850 zł/mc

Dochód od 350,01 do 700,00 - 750 zł/mc

Dochód od 700,01 do 1051,70 - 650 zł/mc


Stypendia socjalne w zwiększonej wysokości - 11 stypendystów

Miesięczna kwota stypendium: 950 - 1.150 zł/mc

Dochód od 0,00 do 350,00 - 1.150 zł/mc

Dochód od 350,01 do 700,00 - 1.050 zł/mc

Dochód od 700,01 do 1051,70 - 950 zł/mc


 

 


 

 

wykrzyknik  POUCZENIE 

Od decyzji podjętej przez komisję stypendialną przysługuje prawo do złożenia odwołania

do Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy składać na piśmie za pośrednictwem komisji stypendialnej

w pokoju 306.

Studenci Wydziałów Zamiejscowych składają odwołania w Dziekanacie Wydziału. 


 

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy