Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Program Konferencji

12 marca 2013

9.00  –    9.30

Rejestracja uczestników

9.30  –   9.45

Uroczyste otwarcie konferencji. Wystąpienie JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, wystąpienia oficjalnych gości, Sala 228

9.45  -   12.30

Sesja plenarna, sala 228

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Walancik,  prof. dr hab.  Wojciech Kojs

prof. dr hab.  Marek Furmanek, Cyberprzestrzeń – nieuświadomiona konieczność edukacji – Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab.  Janusz Morbitzer, Internet – między techniką a kulturą – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. dr hab.  Włodzimierz Gogołek, (Nie)bezpieczny wymiar IT w edukacji – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab.  Wojciech Kojs, Edukacyjne i pedagogiczne aspekty procesów komunikacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

prof. dr hab.  Kazimierz Wenta, Cyberedukacja w procesie zmian cywilizacyjno-kulturowych – Wyższa szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

prof. dr hab.  Maciej Tanaś,  Edukacja @ cyberprzestrzeń - pola badań i refleksji pedagogicznej – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

12.30  -   12.40

Przerwa na kawę

12.40  -   14.20

Sesja plenarna,  sala 228

Przewodniczący:  prof. dr hab.  Janusz Morbitzer,  prof. dr hab.  Erich Petlak

Ing. Bohumir Soukup,  Multimedia w rękach nauczyciela – zagrożenie dla wyobraźni ucznia i jego kreatywności - TIB, Słowacja

Jolanta Gałecka, Cyfrowe dorastanie wyzwaniem dla edukacji -  Young Digital Planet

dr Sebastian Kawczyński,  "Kopiuj-wklej" w szkolnych wypracowaniach. Jak wykrywać gotowce i przeciwdziałać ściąganiu? - Plagiat.pl

14.20  -   15.00

Obiad

15.00  -    17.15

Obrady w sekcjach

 

Sekcja 1,  Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów, s.228

Przewodniczący:  prof. dr hab.  Maciej Tanaś

dr Wacław Branicki, Wpływ komunikacji zapośredniczonej przez technologię na rozwój emocjonalny i interpersonalny w okresie adolescencji – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr Beata Ciupińska, Dorastający w świecie technologii informacyjnych – kontekst multimedialny – Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

dr Jacek Górnikiewicz, Życie społeczności popularnych portali – w kierunku globalnej neotenii – Uniwersytet Białostocki

dr Janusz Janczyk, Wirtualne więzi społeczne, czyli społeczeństwo kontaktu – Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Ewa Walewska, Społeczeństwo cyberprzestrzeni i jego udział i jego udział w tworzeniu cyberkultury charakterystyka i ocena sieci jako nowego środowiska społecznego – Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Stanisław Dunin-Wilczyński, Tradycyjna informacja a „ćwierkanie” na Twitterze - Katolicki Uniwersytet Lubelski

mgr Karolina Dziewulska, Funpage na Facebooku jako kanał komunikacji w pracy rzecznika prasowego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mgr Jakub Jakubowski, Specyfika społeczności internetowych jako podmiotu i przedmiotu w komunikowaniu politycznym – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Żaneta Krawczyk-Antońska, Opowieść gminna w odsłonie 2.0 – Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Agnieszka Niewieara – Tożsamość w cyberprzestrzeń – Uniwersytet Śląski

 

Sekcja 2,  Edukacja w cyberprzestrzeni – wyzwania i problemy badawcze, s.222

Przewodniczący: prof. dr hab.  Kazimierz Wenta

dr Józef Chwedorowicz, Rozwój poziomów świadomości a rozwój kompetencji edukacyjnych – Akademia Muzyczna w Łodzi

dr Joanna Juszczyk-Rygałło, Kształtowanie osobistego środowiska edukacyjnego w cyberprzestrzeni – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

dr Kazimierz Mikulski, Styl kierowania nauczyciela stosującego ICT w kontekście proksemiki – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

dr Magdalena Szpunar, Internet i jego wpływ na procesy pamięciowe – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr Radosław Molenda, Zarządzanie wiedzą w cyberprzestrzeni – Wyższa szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr Justyna Bluszcz - Miejsce e-edukacji w rozwoju zawodowym człowieka – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

mgr Júlia Potašová, Internet vs. Students Or: Who controls who? - Prešovská univerzita v Prešove

mgr Dorota Grądalska, Domowy mebel do produkcji analfabetów – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Lechosław Hojnacki, Mobilne technologie w edukacji. Możliwości i bariery – Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej

mgr Marek Konieczniak, Analogowy nauczyciel w cyberprzestrzeni – VULCAN Sp. zo.o.

mgr Marta Bujewska Wybrane perspektywy wykorzystania komunikacji internetowej w kształtowaniu współpracy wychowawcy klasy z rodzicami uczniów

 

Sekcja 3,  E-learning – nowe technologie i rozwiązania, s.223

Przewodniczący:  prof. dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska

dr Piotr Tkacz, E-learning akademicki – blaski i cienie – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr Marek Kalaman, mgr kpt. Marcin Strzelec, Analiza aktywności na forach dyskusyjnych słuchaczy szkoleń i kursów realizowanych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – Wyższa szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

mgr Dorota Szewc, E-szkoła (wielojęzyczna i wielokulturowa) – szansa czy zagrożenie? – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Dorota Szewc, Komunikacja internetowa w szkolnictwie – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Teresa Wagner-Tomaszewska, E-learning w opinii studentów pedagogiki – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

Sekcja 4,  Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych, s.224

Przewodniczący:  prof. dr hab. Marek Walancik

Doc. PhDr Miroslav Škoda, PhD. Rise and Fall of Enron -  Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom

dr Halina Świeboda, Analiza systemowa patologii w cyberprzestrzeni – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

mgr Justyna Sapała, Manipulacja w Internecie jako forma kształtowania świadomości społecznej – Politechnika Śląska w Gliwicach

mgr Lidia Baran, mgr Magdalena Hyla, Gry komputerowe – cyberprzestrzeń pełna szans i dylematów – Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Elżbieta Sanecka, Efekt rozhamowania online wśród dzieci i młodzieży – przyczyny i konsekwencje -  Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Imrich Ištvan, Aggressive Behavior of Pupils and Computer Games – Prešovská univerzita v Prešove

mgr Roman Solecki, Profilaktyka zagubienia w sieci. Od rozproszonej tożsamości do integralnej osobowości – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Anna Wilińska-Zelek, Naruszanie dóbr osobistych w Internecie – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

WARSZTATY

 

15.00  -  16.00 

16.00  -  17.00

 

15.00  -  16.00 

 

16.00  -  17.00

 

 

15.00  -  16.00

16.00  -  17.00

 

15.00  -  16.30

 

16.00  -  17.30

Sala 216

W2.  Cyfryzacja szkoły. Nowe technologie – nowe wyzwania i nowe możliwości – Dorota Strumińska – Wydawnictwo Oxford

W1.  Edutainment, Gamification and the 21st Century Classroom - Adam Jańczak - Wydawnictwo Pearson

Sala 318

W3MyGrammarLab – czyli jak uczyć gramatyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,  Anna Gadomska, Wydawnictwo Pearson

W4.    Connecting with English Teaching with the Use of Multimedia: Interactive Whiteboard Software, Interactive eBook & e-Learning Platform, Alicja Cholewa-Zawadzka, Egis

Sala 122

W5. Co zmienią podręczniki cyfrowe w edukacji? –  Jolanta Gałecka - Young Digital Planet

W6. Efektywność mobilnej edukacji -  Jolanta Gałecka - Young Digital Planet

Sala 414

W7. Twórcza platforma Baltie – Bohumir Soukup, GSP Czechy.

Sala 123

W8. Wie ich aus meinem Unterricht das Beste machenkann” -  methodische Tipps Und Tricks - Katarzyna Wójcik, Wydawnictwo Szkolne PWN

Przerwa na kawę

18.30

Uroczysta kolacja – Hotel Cumulus (dla uczestników wnoszących pełną opłatę konferencyjną)

13 marca 2013

10.00  -  12.00

Sesja plenarna, sala 228

Przewodniczący: prof. dr hab.  Maciej Tanaś

prof. dr hab.  Erich Petlak, Pozytywne i problematyczne aspekty nauczania z komputerami – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

prof. dr hab.  Piotr Sienkiewicz, Szanse, zagrożenia i wyzwania rozwoju cyberprzestrzeni – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

prof. dr hab.  Mariusz Jędrzejko, Dziecko w wielkiej sieci – konteksty pedagogiczne i edukacyjne -  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

prof. dr hab.  Eugenia Smyrnova-Trybulska, mgr Amadeusza Brachaczek, O niektórych patologiach  w cyberprzestrzeni na przykładzie cyberprzemocy wśród młodzieży gimnazjalnej i roli nauczyciela i rodziców w jej zapobieganiu -  Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab.  Marek Walancik, dr Danuta Morańska,  Niebezpieczne przyjaźnie-  Child grooming – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Eugeniusz Romański, Wskaźniki i poziomy rozwoju społeczeństwa informacyjnego – Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

12.00  -   12.10

Przerwa na kawę

12.10  -   14.45

Obrady w sekcjach

 

Sekcja 1,  Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów, s.228

Przewodniczący:  prof. dr hab.  Włodzimierz Gogołek

dr Filip Nalaskowski, Internet-Lewica-Anonimowi? – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Ewa Gwozdecka-Wolniaszek, mgr Aleksandra Wieteska, Zdrowie i choroba w przekazach internetowych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Ewa Migaczewska, dr Tomasz Masłyk, Obecni czy nieobecni? Osoby z niepełnosprawnością w cyberprzestrzeni – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr Małgorzata Koszembar-Wiklik,  Media społecznościowe i kultura uczestnictwa a kształtowanie opinii aktywnych konsumentów – Politechnika Śląska w Gliwicach

mgr Marta Misiewicz, Nowe media-nowe społeczeństwo -  Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Małgorzata Nowastowska, Internet jako nowa przestrzeń działania jednostki – Uniwersytet Łódzki

mgr Marcin Dakszewicz, Cyfrowe ego. Projekcja siebie w Erze Cyfrowej – Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Karolina Karbownik, Telepraca, forma tworzenia zespołu pracowników w rzeczywistości wirtualnej – Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

mgr Karolina Korczewska, Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na życie seniorów – Uniwersytet Opolski

mgr Paweł Strojny, Internet jako narzędzie wywoływania zmian postaw na przykładzie interaktywnych, edukacyjnych kampanii społecznych – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Agnieszka Strojny, Język cyberprzestrzeni – autoprezentacyjne konsekwencje używania emotikonów - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Sekcja 2,  Edukacja w cyberprzestrzeni – wyzwania i problemy badawcze, s.321

Przewodniczący: dr Danuta Morańska

PaedDr. Phd. Timea Zaťkova, Rola vysokoškolského učitela a wýznam vysokoškolskej v obdobi kyberkultúry, Slovak University of Agriculture in Nitra

doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., Internet jako motywator w nauczaniu matematyki – Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom

dr Irena Frys, Projekty literackie w cyberprzestrzeni jako platforma nauczania i badania – Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

dr Anna Drzazga, Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych – na przykładzie języka angielskiego – Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu

dr Daria Sikorska, Edukacja wczesnoszkolna a komputer – Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

dr Maciej Rostański, Zrozumiałość tekstu w Internecie na przykładach witryn jednostek samorządowych – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

mgr Anna Małczuk-Wakulińska, Wyszukiwanie informacji (tradycyjne i w Internecie) przez studentów polonistyki – Uniwersytet Warszawski

mgr Krzysztof Marcinkowski, Edukacja poprzez sztukę w warunkach cyberprzestrzeni na poziomie szkoły wyższej – Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Ostrawski

mgr Marta Nowocień, Po co prawnikowi informatyka? Rozważania na temat konieczności korzystania z systemów informatycznych z wyszczególnieniem zawodu notariusza – Uniwersytet Wrocławski

mgr Anna Klein, Uczmy się języka w nowoczesnym świecie. O popularyzacji nauki poprzez napisy do filmów – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

mgr Ewelina Majewska-Pyrkosz, Cyfrowa przestrzeń w edukacji wczesnoszkolnej -  Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Sekcja 3,   Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych I, s.222

Przewodniczący: prof. dr hab.  Mariusz Jędrzejko

dr Czesław Marcinkowski, Cyberprzestrzeń a istota wybranych zagrożeń społecznych dla bezpieczeństwa współczesnego człowieka – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

dr Mateusz Klimek, Hazard w sieci – Zespół szkół Zawodowych w Jastrzębiu –Zdroju

dr Paulina Polko, Agitacja polityczna na portalach społecznościowych – case study wyborów parlamentarnych z 2011 r. – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr Tomasz Rajtar, Psychologiczne opiniowanie dla potrzeb sądu w sprawach ofiar cyberprzemocy – Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

dr Wojciech Piestrzyński, Postawy młodzieży wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni – Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

dr Mariusz Koroblowski, Kilka uwag na temat e-tytułów wykonawczych -  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

mgr Agnieszka Taper, Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w Internecie. Charakterystyka zjawiska i wskazówki profilaktyczne – Szkoła Główna Gospodarstwa Wielskiego w Warszawie

mgr Szymon Babik, Oferty narkotykowe w sieci, metody przemytu narkotyków do Polski 2010-2012 – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

mgr Elżbieta Stępa Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych

Sylwia Pieniążek, Karolina Piórkowska, Problematyka sekt w sieci jako jedno ze współczesnych zagrożeń cyberprzestrzeni – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Sekcja 4,   Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych II, s.223

Przewodniczący: prof. dr hab.  Marek Walancik

dr Aneta Uszkiewicz Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci w aspekcie prawnym

dr Dariusz Sarzała Cyberuzależnienie jako przedmiot diagnozy i obszar profilaktyki – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

mgr Karina Atłas, Przejście pomiędzy normalnością a uzależnieniem. IAD (Internet Addiction Disorder)w perspektywie psychologicznej – Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Agata Junger, Zespół Uzależnienia od Internetu – diagnoza, rozpowszechnianie oraz możliwości leczenia – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Karina Kozłowska, mgr Agata Łopatkiewicz, Pedagogiczno-prawne konteksty zjawiska cyberpornografii – Uniwersytet Jagielloński

mgr Ewelina Borowiec, Zjawisko ofert prostytucyjnych mężczyzn w Internecie -  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

mgr Anna Gębalska-Berekets, Sponsoring seksualny w cyberprzestrzeni. Sposoby traktowania zjawiska, jego specyfika i zagrożenia. Prezentacja zjawiska na podstawie wybranych ogłoszeń towarzyskich on-line -  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mgr Kamila Kacprzak, Intymne relacje użytkowników portali randkowych w okresie wczesnej dorosłości (w kontekście kategorii płynnej ponowoczesności) – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

mgr Łukasz Żak, Przestępczość komputerowa jako problem kryminologiczny i prawny – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14.45  -   15.00

Podsumowanie konferencji, uroczyste zakończenie

15.00  -   15.40

Obiad 

Nasi partnerzy

-----------------------------------