Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Program konferencji

 

25.10.2017 r. (Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Sala Rzymska, 43-400 Cieszyn, ul. T. Regera 6)

  

8:30 – 9:00


 Rejestracja uczestników konferencji
 

9:00 – 9:20

 Rozpoczęcie konferencji  

Sesja plenarna I (9:20 – 10:20)


Przewodniczący sesji – prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk 
(Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)

9:20 – 9:35 prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sobocińska 
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Marketingowe wymiary zarządzania w muzealnictwie
9:35 – 9:50  prof. nadzw. dr hab. Rafał Kasprzak 
(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Mechanizmy wspierania sektora kreatywnego - przegląd dobrych praktyk
9:50 – 10:05 dr hab. Andrzej Kasperek
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Kultura jako przestrzeń pojednania poprzez współpracę transgraniczną.
Przypadek aktywności projektowej realizowanej w ramach działalności Euroregionu Śląsk Cieszyński
10:05 – 10:20  Dyskusja  
10:20 – 10:50  Przerwa kawowa  
10:50 – 11:10 Podziękowania dla członków Rady Programowej Konferencji  

Panel redaktorów czasopism naukowych poświęconych problematyce zarządzania 
w kulturze (11:10 – 11:30)

 11:10 – 11:20  dr Marcin Laberschek (Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Zarządzanie w Kulturze” – 14 pkt. lista „B”, Uniwersytet Jagielloński) Call for Papers 2019, tom 20 (2) – zaproszenie do zgłaszania tekstów do numeru tematycznego: Gry wizerunków w przestrzeni kultury. Redakcja numeru: dr Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński), dr Łukasz Wróblewski (Akademia WSB)
11:20 – 11:30 dr Łukasz Wróblewski (Redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Sustainability” – 20 pkt. lista „A", redaktor naczelny czasopisma naukowego „Cultural Management: Science and Education”, Logos Verlag Berlin, Akademia WSB) Call for Papers 2019/2020 – zaproszenie do zgłaszania tekstów do numeru tematycznego: „Sustainable Cultural Management”. Redakcja numeru: dr Łukasz Wróblewski (Akademia WSB), dr Anna Gaio (University of London), prof. Ellen Rosewall (University of Wisconsin)

Sesja plenarna II (11:30 – 12:30)


Przewodnicząca sesji – prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sobocińska 
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

 11:30 – 11:45 prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk 
(Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Infotainment jako współczesna forma kultury popularnej
11:45 – 12:00 dr Joanna Kurowska-Pysz 
(Akademia WSB)
Program dla kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna – cele, działania, rezultaty
12:00 – 12:15  dr Marcin Laberschek 
(Uniwersytet Jagielloński)
Wyobraźnia w badaniach instytucji kultury
12:15 – 12:30  dr Radosław Molenda 
(Akademia WSB)
Specyfika public relations biblioteki jako instytucji kultury
12:30 – 12:45 Dyskusja  

12:45 – 13:00
Przerwa kawowa  
13:00 – 14:00 Zwiedzanie Muzeum Śląska Cieszyńskiego  

Sesja plenarna III (14:00 – 16:00)


Przewodniczący sesji – prof. nadzw. dr hab. Rafał Kasprzak 
(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

14:00 – 14:15 dr Katarzyna Walotek-Ściańska (Akademia Ignatianum w Krakowie),
dr Györgyi Janková (Constantine the Philosopher University)
Nowe media w promocji teatrów na Słowacji na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Nitrze
14:15 – 14:30 mgr Robert Partyka 
(Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą we Wrocławiu),
Wspomaganie outsourcingu przez systemy IT w instytucjach kultury
14:30 – 14:45  dr Jarosław Legięć 
(IBD Business School, Warszawa)
Menedżer czy Lider? Modele przywództwa i właściwe postawy w zarządzaniu zespołem
14:45 – 15:00 mgr Wiesław Wasilewski 
(Uniwersytet Zielonogórski)
Zastosowanie wybranych instrumentów controllingu w instytucji kultury
15:00 – 15:15 Dyskusja  
15:15 – 16:30 Obiad  
16:30  Zakończenie konferencji  

 

Konferencja finansowana w ramach umowy 892/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

  

Konferencja odbędzie się w „Sali Rzymskiej” Muzeum Śląska Cieszyńskiego (ul. T. Regera 6, 43-400 Cieszyn). Szczegółowy program konferencji podany zostanie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem konferencji.  

 

 

Pliki do pobrania 

Nasi partnerzy