Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

WSB - studia podyplomowe (wszystkie wydziały bez Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie)

 Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich dla słuchaczy studiów podyplomowych

 

dr n. zdr. Tomasz Grad


Pok. 207

tel. (32) 295-93-70

email: tgrad@wsb.edu.pl


WAŻNE!!!. Przed rozpoczęciem praktyki należy uzyskać podpis Pełnomocnika Rektora na formularzu zgłoszenia i porozumieniu!!

 

Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

 

 

 

godziny dyżurów w marcu 2019

04.03.2019 - 14.30 - 16.00

07.03.2019 - 14.30 - 18.00

11.03.2019 - 14.30 - 16.00

12.03.2019 - 14.30 - 18.00

14.03.2019 - 14.30 - 18.00

19.03.2019 - 14.30 - 17.00

21.03.2019 - 14.30 - 18.00

26.03.2019 - 14.30 - 18.00

 

  UWAGA! AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI! Szanowni Państwo w odpowiednich zakładkach znajduje się zaktualizowana wersja dokumentacji( wymagania RODO) Proszę aby dokumentacja była oddawana TYLKO na AKTUALNYCH DRUKACH. Stare druki nie są akceptowane!!!

 

Nowe zasady:

 

1)    Przed udaniem się na praktykę student składa u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) podpisane i podbite przez upoważnioną osobę w placówce w której mają się odbyć praktyki następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy praktyki (załącznik do programu praktyki) wraz z Klauzula informacyjna oraz
 • dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki (załącznik  do programu praktyki) wraz z Załącznik nr 1 do Porozumienia Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.

2)   Student odbiera od Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich zatwierdzony przez niego formularz zgłoszeniowy praktyki oraz jeden egzemplarz podpisanego porozumienia w sprawie praktyki (odbiór następuje w trakcie wizyty na dyżurze Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich).

 

3)   Po skończonej praktyce student składa Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie  z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) komplet następujących dokumentów:

 

-       Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich

 

-       Wypełnione dokumenty praktyki wymienione w programie praktyki zgodnie z kierunkiem studiów

 

Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez studenta Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich wpisuje studentowi zaliczenie  w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.


godziny dyżurów w kwietniu 2019

02.04.2019 - 14.30 - 18.00

05.04.2019 - 14.30 - 18.00

09.04.2019 - 14.30 - 18.00

11.04.2019 - 14.30 - 18.00

16.04.2019 - 14.30 - 18.00

18.04.2019 - 14.30 - 18.00

24.04.2019 - 16.00 - 18.00

 

Ważne!!

Druk zaświadczenia o zaliczeniu praktyki na podstawie pracy zawodowej, jest wysyłany drogą mailową do słuchaczy na ich wniosek w formie zapytania mailowego i po akceptacji w/w wniosku przez pełnomocnika. Tylko i wyłącznie obowiązuje wersja druku przesłanego od pełnomocnika. Do dokumentacji należy bezwzględnie dołączyć formularz zgłoszenia oraz specyfikację wykonywanych czynności zawierająca opis zakresu czynności zgodny z efektami kształcenia określonymi dla kierunku studiów.!!!!

Słuchaczy studiów podyplomowych nie obowiązuje ankieta on-line!!!!!!

 

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja 2018 dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.

Ważna  inforamacja dla słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe w skroconej wersji ( 1 semestr) na kierunkach

1.Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne caóściowe zaburzenia 

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnoscia intelektualną


Obowiązuje praktyka pedagogiczna w pełnej wersji, zgodnie z programem praktyki!!!


Komunikat dla słuchaczy wszystkich kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli!!

Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki pedagogicznej w ramach zatrudnienia, zobowiązani są każdorazowo uzyskać zgodę Pełnomocnika Rektora d/s praktyk.  Formularze potwierdzające odbycie praktyki będą udostępniane po uzyskaniu takiej zgody. Do formularza i zaświadczenia należy bezwzględnie dołączyć podpisana przez dyrektora specyfikację zawierającą zakres czynności zgodny z efektami kształcenia dla danego kierunku!!!


Instrukcje dotyczące praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (wszystkie wydziały bez Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie)

 

 • Bibliotekoznawstwo
 • Dydaktyka przedsiębiorczości
 • Socjoterapia i resocjalizacjia - studia kwalifikacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
 • Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
 • Logopedia - studia kwalifikacyjne
 • Neurologopedia - studia kwalifikacyjne
 • Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne
 • Surdopedagogika
 • Doradca zawodowy
 • Doradca zawodowy wersja dla nauczycieli
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
 • Logistyka i Spedycja dla nauczycieli
 • Tyflopedagogika
 • Specjalne potrzeby edukacyjne

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy