Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

WSB - studia podyplomowe (wszystkie wydziały bez Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie)

 Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich dla słuchaczy studiów podyplomowych

 

dr n. zdr. Tomasz Grad


Pok. 207

tel. (32) 295-93-70

email: tgrad@wsb.edu.pl


WAŻNE!!!. Przed rozpoczęciem praktyki należy uzyskać podpis Pełnomocnika Rektora na formularzu zgłoszenia ,porozumieniu i umowie powierzenia danych osobowych!!

 

 

  UWAGA! AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI! Szanowni Państwo poniżej w załącznikach  znajdują się zaktualizowane wersje dokumentacji  ( wymagania RODO) Proszę aby dokumentacja była oddawana TYLKO na AKTUALNYCH DRUKACH. Stare druki ( formularz zgłoszenia oraz porozumienie) stanowiące załączniki do programów praktyk nie są akceptowane!!! Pozostałe( dzienniczek, karta oceny, samooceny itd. są aktualne)

 

Nowe zasady:

 

1)    Przed udaniem się na praktykę student składa u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) podpisane i podbite przez upoważnioną osobę w placówce w której mają się odbyć praktyki następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowa-rodo-2019 -uniwersalny  x2
 • załącznik -1-do porozumienia(umowa powierzenia danych -rodo) x2
 • wzór porozumienia x 2
 • Klauzula informacyjna RODO x 1, w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.

2)   Słuchacz odbiera od Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich zatwierdzone przez niego formularze zgłoszeniowe praktyki oraz egzemplarze podpisanego porozumienia wraz zał. i klauzulą informacyjną RODO(odbiór następuje w trakcie wizyty na dyżurze Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich lub w przypadku wydziałów zamiejscowych wysyłany pocztą).

 

3)   Po skończonej praktyce student składa Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo  Dziale studiów podyplomowych albo w Dziekanacie w szufladzie  z napisem „PRAKTYKA DO WPISU” -dr Tomasz Grad) komplet następujących dokumentów:

 

-       Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich

-       Porozumienie

-       klauzulę informacyjną RODO

-        Umowę powierzenia danych ( zal. 1 do poprozumienia) 

-       Wypełnione dokumenty merytoryczna praktyki wymienione w programie praktyki zgodnie z kierunkiem studiów 

 

 

Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez studenta Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich wpisuje studentowi zaliczenie  w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.

 

 

 

 

godziny dyżurów w czerwcu 2019

 

04.06.2019 - 16.30 - 18.00

06.06.2019 - 14.30 - 18.00

11.06.2019 - 14.30 - 18.00

18.06.2019 - 14.30 - 18.00

25.06.2019 - 14.30 - 18.00

27.06.2019 - 16.00 - 18.00

 

Dyżur w lipcu i wakacje:


02.07.2019 - 14.30 - 17.00

03.07.2019 - 14.30 - 16.00

04.07.2019 - 14.30 - 17.00

28. 08.2019 -14.00 - 16.00

10.09.2019 - 14.00 - 16.00

 

  

 

Ważne!!

Druk zaświadczenia o zaliczeniu praktyki na podstawie pracy zawodowej, jest wysyłany drogą mailową do słuchaczy na ich wniosek w formie zapytania mailowego i po akceptacji w/w wniosku przez pełnomocnika. Tylko i wyłącznie obowiązuje wersja druku przesłanego od pełnomocnika. Do dokumentacji należy bezwzględnie dołączyć formularz zgłoszenia oraz specyfikację wykonywanych czynności zawierająca opis zakresu czynności zgodny z efektami kształcenia określonymi dla kierunku studiów oraz podpisana klauzulę RODO!!!!

Słuchaczy studiów podyplomowych nie obowiązuje ankieta on-line!!!!!!

 

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja 2018 dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.

Ważna  inforamacja dla słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe w skroconej wersji ( 1 semestr) na kierunkach

1.Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne caóściowe zaburzenia 

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnoscia intelektualną


Obowiązuje praktyka pedagogiczna w pełnej wersji, zgodnie z programem praktyki!!!


Komunikat dla słuchaczy wszystkich kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli!!

Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki pedagogicznej w ramach zatrudnienia, zobowiązani są każdorazowo uzyskać zgodę Pełnomocnika Rektora d/s praktyk.  Formularze potwierdzające odbycie praktyki będą udostępniane po uzyskaniu takiej zgody. Do formularza i zaświadczenia należy bezwzględnie dołączyć podpisana przez dyrektora specyfikację zawierającą zakres czynności zgodny z efektami kształcenia dla danego kierunku!!!


Instrukcje dotyczące praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (wszystkie wydziały bez Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie)

 UWAGA!!! -Formularz zgłoszenia i porozumienie  stanowiące załączniki do programów poszczególnych praktyk są nieaktualne!!!!!. Obowiązują załączniki zamieszczone poniżej + Klauzula RODO( pierwsze 3 w plikach do pobrania). Pozostałe dokumenty tj.Dzienniczek, karty oceny itd. można drukować.

 • Bibliotekoznawstwo
 • Dydaktyka przedsiębiorczości
 • Socjoterapia i resocjalizacjia - studia kwalifikacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
 • Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
 • Logopedia - studia kwalifikacyjne
 • Neurologopedia - studia kwalifikacyjne
 • Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne
 • Surdopedagogika
 • Doradca zawodowy
 • Doradca zawodowy wersja dla nauczycieli
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
 • Logistyka i Spedycja dla nauczycieli
 • Tyflopedagogika
 • Specjalne potrzeby edukacyjne

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy