Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Praktyki studenckie

Opiekun Praktyk Studenckich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Roma Rojowska


mgr Roma Rojowska

 

  • Praktyki zawodowe
  • Praktyki dyplomowe
  • Praktyki podyplomowe

 

Dyżury opiekuna praktyk studenckich pełnione są w Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji dla studentów w godzinach 10:00-16:00 (pokój nr 104).

  

 LIPIEC 2017

WTOREK

18

8:00-16:00

ŚRODY

5, 12

8:00-16:00

CZWARTKI

6, 13, 20*

8:00-18:00

PIĄTKI

7, 14

8:00-16:00

SOBOTY

1, 8, 15

8:00-16:00


* 20.07.2017 r. w godzinach 11:00-18:00

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

W ich trakcie studenci mają możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy w ramach rzeczywistej działalności firm i instytucji. Zdobywają

w ten sposób doświadczenie zawodowe. Procedury odbywania praktyk są sformalizowane i zgodne z wymogami stawianymi uczelniom wyższym.

 

Opiekę nad całym procesem odbywania praktyk na Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie sprawuje Opiekun Praktyk Studenckich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie. Jako opiekun praktyki i przedstawiciel Wyższej Szkoły Biznesu jest przełożonym studentów odbywających praktykę, odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celem i programem oraz jest upoważniony do rozstrzygania wspólnie z przedstawicielem zakładu pracy spraw związanych z przebiegiem praktyki.

 

Kontakt e-mail z Opiekunem Praktyk Studenckich

 

Mail powinien zawierać temat odpowiadający sprawie / przesyłanym załącznikom. np.:

1. sprawdzenie wniosku o zaliczenie praktyki dyplomowej

2. uzupełnienie wniosku o zqaliczenie praktyki studenckiej

3. brakujące załączniki etc.

 

W podpisie maila proszę podać swoje dane identyfikujące nadawcę maila:

  1. imię i nazwisko,
  2. aktualny semestr i rok studiów,
  3. kierunek studiów,
  4. specjalność (jeśli dotyczy),
  5. nr telefonu.

Jak opisać przesyłane załączniki

Przesyłane w mailu załączniki mają być opisane np. Wniosek, K. Piotrowski, ZIP_ZI, sem. 2.

W przypadku przesyłania Załącznika nr 6 do sprawdzenia, proszę nie przesyłać go z całym programem praktyk lecz jedynie dwie strony.

Treść maila powinna odpowiadać przyjętym w korespondencji regułom grzecznościowym

 

W przypadku przesyłania Załącznika nr 6 do sprawdzenia, proszę nie przesyłać go z całym programem praktyk.

 

Skuteczna odpowiedź Opiekuna Praktyk Studenckich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie zależy poziomu komunikatywności zawartej w mailu i od kompletności przesłyłanych do sprawdzenia dokumentów.

Dokumentację praktyk należy wypełnić elektronicznie i przesłać do Opiekuna Praktyk Studenckich 

 

Aktualne programy praktyk dla studentów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie znajdują się w plikach do pobrania w wersji edytowalnej na podstronie zakładki "Praktyki Studenckie"  zatytułowaneej "Studia I i II stopnia" oraz "Studia podyplomowe".

 

Dokumentację praktyk, a zwłaszcza wniosek o zaliczenie praktyki wraz z jego uzasadnieniem (załącznik nr 6) oraz dzienniczek praktyk wraz ze sprawozdniem wypełnione elektronicznie, nalezy konsultować mailowo lub osobiście z Opiekunem Praktyk Studenckich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie w dniach jego dyżurów, najlepiej po uprzednim telefonicznym kontakcie.


Dokumenty praktyk do konsultacji  nalezy przesyłać w otwartych plikach, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania poprzez zaznaczenie  miejsc do uzupełnienia. Wskazane jest korzystanie z programu Microsoft Word, a nie z Libre Office z uwagi na zmiany w formularzach programu praktyk po ich zapisaniu jako .doc 

 

Zatwierdzoną dokumentację składamy w wersji papierowej (bez koszulki foliowej z uwagi na ochronę środowiska!) w Dziekanacie lub u  Opiekuna Praktyk w dniach jego dyżurów (pokój 104).

 

Studenci studiów podyplomowych dokumenty składają u Opiekuna Praktyk w dniach jego dyżurów lub w Dziekanacie Studiów Podyplomowych (I piętro, Biblioteka).

DANE KONTAKTOWE:

Roma Rojowska

Opiekun Praktyk Studenckich

Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

e-mail: rrojowska@wsb.edu.pl 

kontakt telefoniczny w dniach dyżuru tel. stacjonarny 33 852 30 94   i/ lub  komórkowy 885 588 100.

  

Nasi partnerzy