Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Praktyki studenckie

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Logistyka, Transport, Informatyka, Inżynieria Zarządzania (WZ Kraków)

 

dr inż. Paweł Sobczak 

dr inż. Paweł Sobczak

praktyki_inzynierskie@wsb.edu.pl
Pokój 209

W SPRAWIE PRAKTYK PROSZĘ O KONTAKT NA DEDYKOWANY ADRES MAILOWY (patrz adres pod zdjęciem) - znacznie przyspiesza to przekazanie informacji zwrotnej


-----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Szanowni Państwo

Jeżeli ktoś z Państwa składa  WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYKI NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA (Załącznik nr 6) to oprócz wypełnionego Załącznika nr 6 wymagane są dokumenty potwierdzające zgodność reazliowanej pracy zawodowej z kierunkiem Państwa studiów czyli minimum:

1. Umowa o pracę/zlecenie/staż itp. lub zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o okresie zatrudnienia)

2. Zakres obowiązków (chyba, że obowiązki są WYRAŹNIE wymienione w umowie/ zaświadczeniu).


Nazwa stanowiska pracy NIE JEST wystarczająca aby na jej podstawie określić Państwa zadania zawodowe i bez dokumentu potwierdzającego zakres Państwa obowiązków praktyka NIE MOŻE zostać zaliczona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

 

15.09.2017 (pt), godz. 7:45-10:45


15.09.2017 (pt), godz. 17:00-20:00

16.09.2017 (sb), godz. 13:00 - 14:00 - UWAGA! dyżur w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie


22.09.2017 (pt), godz. 7:45-10:45

 

22.09.2017 (pt), godz. 17:00-20:00

 

26.09.2017 (wt), godz. 7:45-10:45

30.09.2017 (sob), godz. 8:00-11:00


Szanowni Państwo

 

Z uwagi na okres intensywnego oddawania przez Państwa dokumentacji z praktyk, który skutkuje dużą ilością dokumentacji do zweryfikowania oraz z uwagi na inne liczne obowiązki zwracam się z prośbą o cierpliwość w oczekiwaniu na informację o wyniku weryfikacji dostarczonej dokumentacji.


Państwa dokumentacja jest sprawdzana na bieżąco i staram się aby otrzymali Państwo informację zwrotną w ciągu max 1,5-2 tyg od dostarczenia dokumentów do Dziekanatu (osoby, które przychodzą podczas dyżurów otrzymują informację zwrotną na bieżąco, osoby dostarczające dokumentację do Dziekanatu proszone są o cykliczne sprawdzanie Wirtualnej Uczelni). Osoby posiadające braki w dokumentacji, są o tym jak zwykle dodatkowo informowane w korespondencji mailowej (jeżeli w dokumentacji praktyk został podany mail do kontaktu).

 

Z góry dziękuję za wyrozumiałość


 

 

PROGRAMY PRAKTYK:


Logistyka


Transport I stopnia (inżynierskie)


Transport II stopnia (magisterskie)


Informatyka


Inżynieria Zarządzania (inżynierskie w WZ Kraków)


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w Dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.

  

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) oddać bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze lub złożyć  (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w Dziekanacie w godzinach jego pracy.


Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
Bezpieczeństwo narodowe i Administracja

dr Jerzy Gąsiorowski

jgasiorowski@wsb.edu.pl

tel. (32) 295-93-71

Pokój 112

 

Harmogram dyżurów:

14.09.2017 (czw.), 9:00-11:00
16.09.2017 (sob.), 9:00-11:00
21.09.2017 (czw.), 9:00-11:00
23.09.2017 (sob.), 9:00-11:00

 

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Pedagogika, Filologia angielska, Socjologia

 

dr Bożena Marzec

bmarzec@wsb.edu.pl

Pokój 320

 

Harmonogram dyżurów we wrześniu:


12.09.2017 (wt.), 8:30-11:00
13.09.2017 (śr.), 8:30-11:00
26.09.2017 (wt.), 8:00-11:00
27.09.2017 (śr.), 8:00-11:00
30.09.2017 (sob.), 9.30-11.00


PROGRAM PRAKTYK:

 

Filologia angielska (studia licencjackie) - program praktyki dyplomowej

Filologia angielska (studia licencjackie) - program praktyki zawodowej1

Filologia angielska (studia licencjackie) - program praktyki zawodowej2

 

Pedagogika (resocjalizacja) - semestr 2 - program praktyk

Pedagogika (resocjalizacja) - semestr 4 - program praktyk

Pedagogika (resocjalizacja) - semestr 5 - program praktyk

 

Pegagogika(resocjalizacja) Żywiec - semestr 2 - praktyka zawodowa

Pedagogika (resocjalizacja) Żywiec - semestr 4 - praktyka zawodowa

Pegagogika(resocjalizacja) Żywiec - semestr 5 - praktyka zawodowa

 

 

Pedagogika I stopien ZEWiWP - praktyka asystencka - semestr 2

Pedagogika I stopien ZEWiWP - semestr 4

Pedagogika I stopien ZEWiWP - semestr 5

 

Pedagogika II st. - Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej - sem.2

Pedagogika II st. - Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej - sem.3

 

Pedagogika II st. - Resocjalizacja - sem.2

Pedagogika II st.  - Resocjalizacja - sem 3

 

Pedagogika II st. - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowania przedszkolne - sem. 2

Pedagogika II st. - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowania przedszkolne - sem. 3

 

Socjologia - praktyka zawodowa 1

Socjologia - praktyka zawodowa 2

Socjologia - praktyka zawodowa 3

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:
Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.
 
INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:
W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w celu uzyskania zaliczenia z praktyki bezpośrednio oddać Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze.

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Ekonomia, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie

dr Angelika Pabian

apabian@wsb.edu.pl

Pokój 209

 

Harmonogram dyżurów we wrześniu:

 

Czwartki, godz. 16:00-18:00, UWAGA: dn. 21.09.2017 r. - godz. 15:30-17:30

Piątki, godz. 16:00-18:00

Soboty, godz. 9:00-11:00,  UWGA: dn. 30.09.2017 r. - nieczynne

 


Wnioski, które zostaną złożone do szuflady w Dziekanacie w okresie 13.07.2017 r.-31.08.2017 r. zostaną zweryfiwane dopiero w miesiącu wrześniu.


UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:


a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.


Dokumenty składane w formie kserokopii wymagają uprzedniego ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy/instytucji w której odbywany był staż itp. Dokumentacja nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie honorowana.


Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
 
PROGRAM PRAKTYK dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dostępny jest pod linkiem


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.

  

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) oddać bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze.Pełnomocnik Rektora ds. praktyk słuchaczy studiów podyplomowych

 

dr Danuta Morańska

praktykipodyplomowe@wsb.edu.pl
Pokój 401
tel. (32) 295-93-65

Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

 

 

18 września  2017 r. (poniedziałek)    w godz. 14.00 - 15.00

20 września  2017 r. (środa)              w godz. 14.00 - 15.00

21 września  2017 r. (czwartek)          w godz. 14.00 - 15.00

 

 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy