Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Praktyki studenckie

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Logistyka, Transport, Informatyka, Inżynieria Zarządzania (WZ Kraków)

 

dr inż. Paweł Sobczak 

dr inż. Paweł Sobczak

praktyki_inzynierskie@wsb.edu.pl
Pokój 209

W SPRAWIE PRAKTYK PROSZĘ O KONTAKT NA DEDYKOWANY ADRES MAILOWY (patrz adres pod zdjęciem) - znacznie przyspiesza to przekazanie informacji zwrotnej


-----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Szanowni Państwo

Jeżeli ktoś z Państwa składa  WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYKI NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA (Załącznik nr 6) to oprócz wypełnionego Załącznika nr 6 wymagane są dokumenty potwierdzające zgodność reazliowanej pracy zawodowej z kierunkiem Państwa studiów czyli minimum:

1. Umowa o pracę/zlecenie/staż itp. lub zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o okresie zatrudnienia)

2. Zakres obowiązków (chyba, że obowiązki są WYRAŹNIE wymienione w umowie/ zaświadczeniu).


Nazwa stanowiska pracy NIE JEST wystarczająca aby na jej podstawie określić Państwa zadania zawodowe i bez dokumentu potwierdzającego zakres Państwa obowiązków praktyka NIE MOŻE zostać zaliczona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

 

20.12.2017 (śr), godz. 7:45 - 10:45


02.01.2018 (wt), godz. 7:45 - 10:45

03.01.2018 (śr), godz. 7:45 - 10:45

 

09.01.2018 (wt), godz. 11:30 - 14:30 UWAGA! Zmiana godziny z uwagi na inne obowiązki służbowe. Za utrudnienia przepraszam.

14.01.2018 (nd), godz. 7:45 - 10:45

 

19.01.2018 (pt), godz. 7:45 - 10:45 

20.01.2018 (sob), godz. 7:45 - 8:55 i 11:05 - 13:00 UWAGA! Zmiana godziny z uwagi na udział w szkoleniu. Za utrudnienia przepraszam.

 

23.01.2018 (wt), godz. 7:45 - 10:45 

27.01.2018 (sob), godz. 15:30 - 18:30 UWAGA! Dyżur  w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie


30.01.2018 (wt), godz. 7:45 - 10:45 


02.02.2018 (pt), godz. 7:45 - 10:00

03.02.2018 (sb), godz. 18:50 - 20:00 UWAGA! Dyżur  w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie


06.02.2018 (wt), godz. 7:45 - 10:45 

10.02.2018 (sob), godz. 8:00-9:00 i 10:00-12:00


13.02.2018 (wt), godz. 7:45 - 10:45 

14.02.2018 (śr), godz. 7:45 - 8:45

16.02.2018 (pt), godz. 7:45 - 8:45

17.02.2018 (sb). godz. 14:45 - 15:45Kolejne terminy z uwagi na okres sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej będą podawane na bieżąco, wię proszę osystematyczne sprawdzanie strony praktyk.

 

Szanowni Państwo

 

Państwa dokumentacja jest sprawdzana na bieżąco i staram się aby otrzymali Państwo informację zwrotną przeważnie w ciągu 2-3 dni (w skrajnym przypadku okres ten może się wydłużyć do max 1,5-2 tyg) od dostarczenia dokumentów do Dziekanatu, (osoby, które przychodzą podczas dyżurów otrzymują informację zwrotną na bieżąco, osoby dostarczające dokumentację do Dziekanatu proszone są o cykliczne sprawdzanie Wirtualnej Uczelni).

Osoby posiadające braki w dokumentacji, są o tym jak zwykle dodatkowo informowane w korespondencji mailowej (jeżeli w dokumentacji praktyk został podany mail do kontaktu).

 

Z góry dziękuję za wyrozumiałość


 

UWAGA!

Poniżej umieszczono Programy praktyk obowiązujące od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018!NOWY HARMONOGRAM ODDAWANIA DOKUMENTACJI Z PRAKTYK:

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:


4.11.2017 r. - 31.12.2017 r.

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności wraz

z kompletem załączników

4.11.2017 r. - 31.12.2017 r.

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki)

oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

UWAGA: Podpisane dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa

komplet załączników po odbytej praktyce.

2.01.2018 r. - 31.01.2018 r.

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki podstawowej (zał. 1-5 Programu Praktyki)

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki oraz zał. 2 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds.

Praktyk Studenckich na odbycie praktyki.

 


 

Wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia, formularze potwierdzające odbycie praktyki oraz dodatkowe zaświadczenia nie będą honorowane w formie zeskanowych dokumentów oraz formie wydrukowanego zdjęcia dokumentów.

 

PROGRAMY PRAKTYK (na rok akademicki 2017/2018):


Logistyka


Transport I stopnia (inżynierskie)


Transport II stopnia (magisterskie)


Informatyka


Inżynieria Zarządzania (inżynierskie w WZ Kraków)


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w Dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.

  

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) oddać bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze lub złożyć  (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w Dziekanacie w godzinach jego pracy.


Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
Bezpieczeństwo narodowe i Administracja

dr Jerzy Gąsiorowski

jgasiorowski@wsb.edu.pl

tel. (32) 295-93-72

Pokój 212

 

Harmogram dyżurów:

 

Luty 2018 r.; sala 212

 

8.02.2018 (czw), godz. 9.00 – 11.00
10.02.2018 (sb), godz. 9.00 – 11.00

15.02.2018 (czw), godz. 9.00 – 11.00
17.02.2018 (sb), godz. 9.00 – 11.00

22.02.2018 (czw), godz. 9.00 – 11.00
24.02.2018 (sb), godz. 9.00 – 11.00

 

Programy praktyk 2017/2018:

 

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia

 

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia (po studiach inżynierskich)

 

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia (po studiach licencjackich) 

 

Administracja I stopnia

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Pedagogika, Filologia angielska, Socjologia

 

dr Bożena Marzec

bmarzec@wsb.edu.pl

Pokój 320

 

Harmonogram dyżurów w miesiącu lutym: 

 

6.02.2018 (wt.), 8:30-11:00
7.02.2018 (śr.), 8:30-11:00
13.02.2018 (wt.), 8:30-11:00
14.02.2018 (śr.), 8:30-11:00
17.02.2018 (sob.), 8:00-9:30
20.02.2018 (wt.), 8:30-11:00
21.02.2018 (śr.), 8:30-11:00
24.02.2018 (sob.), 8:00-9:30
27.02.2018 (wt.), 8:30-11:00
28.02.2018 (śr.), 8:30-11:00

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

PROGRAMY PRAKTYK:


Socjologia

 

Pedagogika I stopnia (resocjalizacja)


Pedagogika II stopnia (resocjalizacja)

 

Pedagogika I stopnia (ZEWiWP)

 

Pedagogika II stopnia (ZEWiWP)

 

Filologia angielska

 


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:
Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.
 
INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:
W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w celu uzyskania zaliczenia z praktyki bezpośrednio oddać Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze.

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Ekonomia, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie

dr Angelika Pabian

apabian@wsb.edu.pl

Pokój 209

 

Przypominamy, iż dnia 31.12.2017 r. upływa termin składania wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/podejmowania innych form działalaności. Studenci, którzy w wyznaczonym terminie nie wystąpią z wniosekiem (wraz z kopletem wymaganych dokumentów) zobowiązani będą do złożenia pisma o przeniesienie  praktyki na kolejny semestr (dokument składany w Dziekanancie, a dostępny pod linkiem.


W miesiącu styczniu 2018 r. przyjmowane będą jedynie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki podstawowej.

 

Harmonogram dyżurów w miesiącu styczniu:

 

Każdy piątek w miesiącu styczniu, godz. 16:00-18:00

2.01. (wt.), godz. 9:00-11:00

7.01. (nd.), godz. 9:00-12:00

13.01. (sob.), godz. 11:10-14:40

20.01. (sob.), godz. 9:00-13:00

26.01.(pt.), godz. 16:00-18:00

27.01. (sob.), godz. 16:15-18:15 Dyżur w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu

28.01. (nd.), godz. 16:15-18:15 Dyżur w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu


 

Harmonogram dyżurów w miesiącu lutym:

 

Każdy piątek w miesiącu lutym, godz. 16:00-18:00 dyżur stacjonarny oraz telefoniczny (32 295 93 70)

Każda sobota w miesiącu lutym, godz. 9:00-13:00, UWAGA: 3.02. (sob.) oraz 10.02. (sob.), godz. 9:30-13:30 Dyżur w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu

 

 


 

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:


4.11.2017 r. - 31.12.2017 r.

 

ZMIANA - w związku z faktem,

iż dn. 31.12. Uczelnia jest nieczynna,termin przedłużono do dnia 2.01.2018 r.

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności wraz

z kompletem załączników

2.11.2017 r. - 31.12.2017 r.

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki)

oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

UWAGA: Podpisane dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa

komplet załączników po odbytej praktyce.

2.01.2018 r. - 31.01.2018 r.

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki podstawowej (zał. 1-5 Programu Praktyki)

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki oraz zał. 2 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds.

Praktyk Studenckich na odbycie praktyki.

 


 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:


a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.


Dokumenty składane w formie kserokopii wymagają uprzedniego ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy/instytucji, w której odbywany był staż itp. Dokumentacja nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie honorowana.


Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
 
PROGRAM PRAKTYK dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dostępny jest pod linkiem


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.

  

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) oddać bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze.


Wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia, formularze potwierdzające odbycie praktyki oraz dodatkowe zaświadczenia nie będą honorowane w formie zeskanowych dokumentów oraz formie wydrukowanego zdjęcia dokumentów.


Studenci są zobowiązani składać dokumenty potwierdzajace odbycie praktyki oraz wnoski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/podejmowania innych form działalności w języku, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne (język polski lub język angielski). Dokumenty przygotowane w innym języku wymagają tłumaczenia (tłumacz przysięgły).

 

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk słuchaczy studiów podyplomowych

    

dr Danuta Morańska


praktykipodyplomowe@wsb.edu.pl


Pokój 401


tel. (32) 295-93-65

 

Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

 

 

 

Dla studentów, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018  zobowiązani są zrealizować praktykę: Programy Praktyk są już udostępnione na stronie.


Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:


do 31.01.2018 r.

przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych praktyki i Porozumień do zatwierdzenia 

   
2.01.2018 r. - 31.01.2018 r.

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki podstawowej (zał. 1-5 Programu Praktyki)

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki oraz zał. 2 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Słuchaczy Studiów Podyplomowych na odbycie praktyki.

 


  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy