Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

O konferencji

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wspólnie z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz TNOiK o/Dąbrowa Górnicza zapraszają do udziału
w konferencji

"Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu.

Od tradycji do współczesności.

***

Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego"

 

 
Termin konferencji: 16 - 17 marca 2017 r.
 

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

W dobie globalizacji nauki i biznesu ważne jest wielokierunkowe spojrzenie na procesy zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami. Ważne są procesy, zdarzenia i relacje między nimi oraz ich dynamika. 


Celem konferencji jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce. Cykl konferencji poświęcony będzie dorobkowi polskich klasyków z obszaru nauk o zarządzaniu. Podejmowane będą ich dokonania w kontekście sukcesów i wyzwań widziane z perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu.

 

Pierwsza w cyklu konferencja nawiązuje do obchodów 120-lecia nauk o zarządzaniu w Polsce, których rozwój jest ściśle związany z nazwiskiem profesora Karola Adamieckiego, światowej sławy polskiego teoretyka i praktyka zarządzania. Dzień 151. rocznicy urodzin prof. Karola Adamieckiego to okazja do zaprezentowania i dyskusji nad najnowszymi osiągnięciami, obowiązującymi trendami i wyzwaniami w naukach o zarządzaniu, a także oceny rozwoju i perspektyw w różnych obszarach zarządzania.

 

 

Ramowy Program oraz tematyka konferencji

 

 

16.03.2017 r.


Wykłady wprowadzające:

Prowadzący: Prof. Marek Lisiński (UE w Krakowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

 1. Prof. Alojzy Czech (UEK w Katowicach) Główne wątki dorobku Karola Adamieckiego
 2. Prof. dr hab. Bogdan Nogalski (UG, KNOiZ PAN) Wyzwania i wnioski na przyszłość polskich nauk o zarządzaniu
 3. Prof. Leszek Kiełtyka (Prezes TNOiK) Inspiracje i innowacyjność zarządzania współczesnymi organizacjami
 4. Dyskusja

 

Blok 1: Podejście zasobowe – klasyka zarządzania

Prowadzący: Prof. Leszek Kiełtyka (TNOiK, PCz)

 1. Prof. Grażyna Gierszewska (PW) Zasobowe uwarunkowania formułowania strategii organizacji
 2. Prof. Lech Bukowski (WSB) Multidyscyplinarne i interdyscyplinarne spojrzenie na doskonalenie organizacji
 3. Prof. Cezary Orłowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku) Procesy zwinnej transformacji organizacji informatycznych
 4. Dyskusja

Problemy cząstkowe:

 • Czas kluczowym zasobem organizacji
 • Koszt czasu podstawowym czynnikiem doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw Harmonia w doborze i działaniu organów, jako zasady ograniczające straty czasu w działaniach zespołowych
 • Od harmonizacji do koordynacji w usprawnianiu procesów pracy i produkcji  

 

Blok 2: Od zarządzania projektami do zarządzania przez projekty

Prowadzący: Prof. Bogdan Nogalski (KNOiZ PAN)

 1. Prof. Adam Stabryła (UE w Krakowie) Metodologia projektoznawstwa
 2. Prof. Michał Trocki (SGH) Od twardych do zwinnych metodyk zarządzania projektami
 3. Prof. Ryszard Żuber (WZ PW) Wyzwania zarządzania projektami strategicznymi w środowisku wieloprojektowym

Problemy cząstkowe:

 • Usprawnienia organizacyjne harmonizacji a formułowanie koncepcji zarządzania projektami
 • Pojęcie i zakres zarządzania projektami
 • Zarządzanie przez projekty w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa17.03.2016 r. 


Blok 3: Podejście procesowe – odkrywanie istoty rzeczy i dynamiki zjawisk

Prowadzący: Prof. Leszek Pacholski (PP)

 1. Prof. Teodor Winkler (PŚl) Modelowanie zjawisk wywołujących straty w systemach antropotechnicznych
 2. Prof. Bożena Skołud (PŚl) Modelowanie wieloskalowe systemów współbieżnych procesów cyklicznych
 3. Prof. Katarzyna Szczepańska (WZ PW) Prawa harmonii w doskonaleniu podejścia procesowego
 4. Dyskusja

Problemy cząstkowe:

 • Od usprawniania procesów produkcyjnych do podejścia procesowego w zarządzaniu
 • Od analizy prac zbiorowych metodą graficzną K. Adamieckiego do współczesnych metod zarządzania – reengineeringu czy metody SMED
 • Współczesny wymiar podejście procesowego w dokonaniach nurtu uniwersalistycznego nauk o zarządzaniu.

Blok 4: Metody koordynowania pracy zbiorowej w organizowaniu procesów pracy i produkcji  

Prowadzący: Prof. Katarzyna Szczepańska (WZ PW)

 1. Prof. Adam Jabłoński, Prof. Marek Jabłoński (WSB) Nowoczesne trendy i kierunki rozwoju koncepcji modeli biznesu z perspektywy dorobku K. Adamieckiego

 2. Prof. Anna Kosieradzka (WZ PW) Karola Adamieckiego wykreślna metoda racjonalnego organizowania procesu wytwarzania i co z niej wyrosło
 3. Prof. Marek Ćwiklicki (UE w Krakowie) Zasada harmonizacji jedną z klasycznych zasad funkcji organizowania
 4. Prof. Leszek Pacholski (PP) Symulacyjne doskonalenie metody koordynowania technologicznego procesu montażu maszyn

Problemy cząstkowe:

 • Zasada harmonizacji jedną z klasycznych zasad funkcji organizowania
 • Rozwój analitycznych metod koordynowania w organizowaniu procesów pracy i produkcji

 

Dyskusja podsumowująca

 

 
 

Nasi partnerzy