Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Michał Gramatyka

doktor nauk prawnych,  specjalizacja naukowa: kryminalistyka, bezpieczeństwo informacji

 

PUBLIKACJE 

Artykuły i komunikaty naukowe

współautorskie

 • 2011 (Katowice): Trafność oceny wiarygodności wypowiedzi na podstawie wskazań analizatora głosu LVA 6.5 / Marek Leśniak, Barbara Leśniak, Michał Gramatyka //w: Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. – s.228-236;
 • 2008 (Katowice): Wykorzystanie analizatora głosu w badaniach przedzatrudnieniowych i lojalnościowych/ Michał Gramatyka, Marek Leśniak // w: Ochrona Informacji niejawnych i biznesowych: materiały IV kongresu.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008- s 229-236;
 • Podrabianie podpisów z wykorzystaniem plotera. (współ. Tadeusz Widła) W: Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów (red. Z. Kegel). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008 s. 141-148;

indywidualne

 • 2012 (Wrocław): Fałszerstwo decyzji procesowej? / Michał Gramatyka //w: Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym: materiały XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2010- Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Kryminalistyki, 2012. – s. 111-116.
 • 2011 (Katowice): Systemy aktywizacji społeczeństwa i próby ich adaptacji w Polsce: (na przykładnie wybranych miast) / Michał Gramatyka // w: Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. – s. 38-51;
 • 2010 (Wrocław): Komputer grafologiem- mit czy rzeczywistość? : wspomaganie ekspertyzy pismoznawczej na przykładzie programu Cedar-Fox / Michał Gramatyka // w: Aktualne tendencje w badaniach dokumentów: materiały XIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2008. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2010 –s. 191-198;
 • 2008 (Poznań): Teoretyczne i praktyczne aspekty analizy poziomu stresu w głosie ludzkim na przykładzie urządzenia LVA 6.50 / Michał Gramatyka // w: Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości.- Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008.- s. 367-378;
 • 2006 (Wrocław): Czcionki te same, czy takie same? : z problematyki badań wydruków komputerowych/ Michał Gramatyka // w: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka: materiały XI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 16-18 czerwca 2004r. Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.- s. 101-106;
 • 2005 (Wrocław): „Co kryją pliki MS Word- kryminalistyczna ekspertyza dokumentów elektronicznych”; artykuł do Księgi Pamiątkowej Prof. Zdzisława Kegla; wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • 2005 (Katowice): Piractwo komputerowe w sieci i walka z efektami jego działania; w „Wokół problematyki dokumentu- księga pamiątkowa Prof. Antoniego Felusia”; Wyd. Uniwersytetu Śląskiego;
 • 2005 (Katowice): Ukryte dane w plikach MS Word (w: Materiały I Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Katowice);

 

OPRACOWANIA BADAWCZE 

Opracowania badawcze niepublikowane:

w ramach działalności statutowej

(Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach):

 • Projekt pt. „Trafność poligraficznych testów z pytaniami ukierunkowanego kłamstwa w porównaniu z trafnością oszacowań dokonywanych na podstawie zapisów analizatora głosu" – wykonawca projektu;
 • Projekt pt. „Zastosowanie analizatora poziomu stresu w głosie ludzkim LVA 6.50 jako urządzenia wspomagającego badania poligraficzne” – wykonawca projektu; 

Ważniejsze ekspertyzy – stałe pełnienie funkcji zaprzysiężonego biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach

 

AKTYWNE UCZESTNICTWO

Sympozja, konferencje i zjazdy naukowe międzynarodowe i krajowe  

konferencje (prezentacje referatów)

 • 2014 – Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • 2012 – Dokumenty a Prawo, Uniwersytet Warszawski;
 • 2011 – Międzynarodowe Sympozjum Kryminalistyczne, Uniwersytet w Szawle, Litwa;
 • 2007, 2009 – Techniczno-kryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • 2006, 2008, 2010 – Wrocławskie Sympozjum Badań i Pisma, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • 2005, 2008 – Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Katowice;
 • 2006 – European Prospectives in Forensic Sciences, Babes-Bolyai University, Cluj Napoca, Rumunia;

  

Komitety, rady i stowarzyszenia naukowe

 • 2008-2011 Stałe doradztwo w Sejmowej Komisji Śledczej ds. ustalenia okoliczności śmierci Barbary Blidy, przedstawienie w lutym 2010r. analizy kryminalistycznej dotyczącej przebiegu zdarzeń

 

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI REALIZOWANE W ZAKRESIE SWOJEJ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

Specjalizacja w następujących obszarach kryminalistyki:

 • psychofizjologiczne badania śladów emocjonalnych,
 • techniczno-kryminalistyczne badania dokumentów,
 • badania poziomu stresu w głosie ludzkim,
 • badania legalności oprogramowania komputerowego

 

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Koordynator ds. programu Socrates Erasmus na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 • Rzecznik dyscyplinarny ds. Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA

 • Od 2013 Dyrektor Departamentu w Enea S.A.;
 • 2009-2013 Zastępca Prezydenta Miasta Tychy;
 • Od 1996 Adiunkt (wcześniej asystent) w Katedrze Kryminalistyki UŚ w Katowicach;
 • 2001-2009 Kierownik Administracyjny Miejskiego Centrum Kultury w Tychach; 
 • 2001-2013 Adiunkt w Katedrze Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach;


 

Nasi partnerzy