Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe

Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe

Czas trwania: 3 semestry w 1 rok

 

CEL

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz uzyskanie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

W przypadku absolwentów:

- studiów I stopnia, słuchacze uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych,

- studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, słuchacze są przygotowani  do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kształtowania umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Integralną częścią studiów są praktyki pedagogiczne umożliwiające nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych.

Program studiów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

UCZESTNICY

Studia kierowane są do absolwentów wyższych studiów zawodowych lub studiów magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, studentów ostatniego roku studiów wyższych - niepedagogicznych, pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela oraz czynnych zawodowo nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

KWALIFIKCJE I KOMPETENCJE

Uczestnicy uzyskują wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz umiejętności metodyczne, niezbędne nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Praktyki pedagogiczne umożliwią nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych. Integralną częścią studiów jest kształcenie w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i mediów w edukacji, w tym w pracy dydaktycznej na zajęciach szkolnych.

WYKŁADOWCY

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród kadry:

dr Eugenia Rostańska - wykładowca akademicki,  kierownik Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

dr Bożena Marzec - wieloletni pracowniik administracji rządowej, ekspert w dziedzinie problematyki oświatowej, wykładowca akademicki.

prof. dr hab. Mirosław Kisiel - wykładowca akademicki doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalność teoria muzyki i pedagogika.

dr Danuta Morańska - wykładowca akademicki, Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

ATUTY KIERUNKU

  • w ramach doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela wizyty studyjne w szkołach,
  • praktyczne ćwiczenia z wykorzystania metod aktywnych w pracy z uczniem: dyskusja punktowana, metaplan, rybi szkielet, drama, symulacje, burza mózgów, puzzle,
  • gwarantowane miejsce praktyk pedagogicznych w szkołach, z którymi WSB podpisała porozumienie o współpracy,
  • w ramach technologii informacyjnej możliwość zdobycia Certyfikatu ECDL,
  • możliwość korzystania z doskonale wyposażonej Biblioteki Głównej WSB – ponad 4 tysiące woluminów w zakresie pedagogiki, czasopisma pedagogiczne w wersji drukowanej (m.in. Kwartalnik Pedagogiczny, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, Życie Szkoły, Dyrektor Szkoły) oraz czasopisma pedagogiczne w wersji elektronicznej (Chowanna, Szkoła specjalna, Edukacja bez granic – mimo barier, Chowanna),
  • możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce; Biblioteka Główna udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe.

 

Rekomendacja absolwenta:

„Wybrałam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ponieważ postawiłam przede wszystkim na jakość kształcenia. Nie pomyliłam się! Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe prowadzone są przez świetnie przygotowaną kadrę, która oprócz teorii przekazuje wiele cennych praktycznych, ciekawostek oraz tajników w dziedzinie edukacjii oświaty. Z pewnością w przyszłości rozpocznę kolejny kierunek studiów podyplomowych w tej Uczelni”.

Anna Lasak

Nauczyciel-Doradca Zawodowy

Zespół Szkół Projektowania  i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu

Więcej na stronie WWW

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie | WSB Cieszyn » Studia podyplomowe w Cieszynie » Kwalifikacyjne studia oświatowe

 

Nasi partnerzy