Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Kadra i struktura

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) skupia stabilną i zintegrowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. W ramach prac naukowo-dydaktycznych z Uczelnią związanych jest ponad 1 400 nauczycieli akademickich (wykładowcy, autorzy i recenzenci prac naukowo-badawczych, autorzy programów nauczania).

Władze Uczelni


Organy jednoosobowe:

 ...

JM REKTOR prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz fot.Marcin Wieczorek halocieszyn.pl  

JM REKTOR
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
zdacko@wsb.edu.pl

Kanclerz mgr Barbara Pikiewicz

Kanclerz
mgr Barbara Pikiewicz

 Prodziekan dr Rafał Rębilas

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia,

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych,

p.o Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

kszczepanska@wsb.edu.pl

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

dr Rafał Rębilas

rrebilas@wsb.edu.pl

   Prorektor ds. Wdrożeń i Innowacji dr inż. Piotr Pikiewicz

      

Prorektor ds. Wdrożeń

i Innowacji

dr inż. Piotr Pikiewicz

ppikiewicz@wsb.edu.pl

Prorektor ds. Studenckich

i Współpracy z Otoczeniem

dr Marcin Lis

mlis@wsb.edu.pl

  Prodziekan dr Sabina Ratajczak

Prorektor ds. Rozwoju

Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji

dr Sabina Ratajczak

sabina.ratajczak@wsb.edu.pl

 

Prodziekan dr inż. Karolina Lubieniecka-Kocoń


Prodziekan

ds. Kształcenia
mgr Agnieszka Szostak

aszostak@wsb.edu.pl

Prodziekan dr Rafał Rębilas

Agnieszka Dymek

Prodziekan
Wydziału Nauk Stosowanych

dr Janusz Cichy

jcichy@wsb.edu.pl

Prodziekan Wydziału Nauk 
Stosowanych
  

mgr Agnieszka Dymek

adymek@wsb.edu.pl


Prodziekan Wydziału
Nauk Stosowanych

dr Paulina Głowacka
pglowacka@wsb.edu.pl


Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego mgr Dominik Penar


Prodziekan ds. Kształcenia 

Ustawicznego

mgr Dominik Penar

 dpenar@wsb.edu.pl

 Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie mgr Edyta Nowak-Żółty


Prodziekan Wydziału Zamiejscowego 
w Cieszynie

dr Edyta Nowak-Żółty

 ezolty@wsb.edu.pl

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie mgr Regina Bogaczyk

 

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie

mgr Regina Bogaczyk

rbogaczyk@wsb.edu.pl

 

Dziekan Wydziału 

Zamiejscowego w Żywcu

dr Bogusław Wyleciał

bwylecial@wsb.edu.pl


Dziekan Wydziału Zamiejscowego

w Krakowie

dr inż. Rafał Karaś

 rkaras@wsb.edu.pl 

Organami kolegialnymi uczelni jest Senat i Rady Wydziałów.

 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) są: 

 

 • Wydział Nauk Stosowanych;
 • Wydział Zamiejscowy w Cieszynie;
 • Wydział Zamiejscowy w Olkuszu;
 • Wydział Zamiejscowy w Krakowie;
 • Wydział Zamiejscowy w Żywcu.


W skład struktury Wydziału Nauk Stosowanych wchodzą następujące katedry:

 

Katedra Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego


    Kierownik dr Paulina Polko

      Katedra Fizjoterapii dr inż. Maciej Rostański

Kierownik
dr Paulina Polko

Rzecznik Prasowy Akademii WSB

Kierownik

      prof. nadzw. dr hab.

Olga Nowotny-Czupryna


Katedra Zarządzania


Kierownik prof. dr hab. Marek Lisiński

Katedra Pedagogiki


Kierownik prof. Marek Walancik

Kierownik

prof. dr hab. Marek Lisiński

Kierownik

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

 

Katedra Transportu i Informatyki


 prof dr hab. inż Marek Sitarz

Kierownik
prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

 

 

 

 

 

W skład struktury Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie wchodzą następujące katedry:

 

Katedra
Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

 

Kierownik

  dr inż. Łukasz Wróblewski

lwroblewski@wsb.edu.pl


Centra Naukowo-Badawcze funkcjonujące w Uczelni:

 

 

Centrum Transferu Technologii 


dr Joanna Kurowska-Pysz


Dyrektor Instytutu Studiów nad Współpracą

Terytorialną i Międzyorganizacyjną

Dyrektor Centrum Transferu Technologii

dr Joanna Kurowska-Pysz

 jkurowska@wsb.edu.plCentrum Inżynierii Biznesu

Dyrektor Centrum

prof. dr hab. inż. Lech Bukowski

lbukowski@wsb.edu.pl

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym

 

Dyrektor Centrum

prof. nadzw. dr hab. Robert Socha

rsocha@wsb.edu.pl


Jednostkami wspomagającymi pracę Wydziału są:

 • Biblioteka Akademicka im. Jerzego Altkorna i Biblioteki Zamiejscowe
 • Studium Języków Obcych;
 • Studium Kultury Fizycznej;
 • Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń;
 • Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • Dział Badań Naukowych;
 • Dział Projektów Unijnych;
 • Wydawnictwo Naukowe;
 • Rektorat;
 • Dziekanat (Dział obsługi studentów);
 • Dział nauczania;
 • Dział Praktyk Studenckich;
 • Centrum Promocji i Informacji;
 • Punkt Informacji Europejskiej;
 • Dział Współpracy z Zagranicą;
 • Dział Pomocy Materialnej;
 • Biuro Seminarium Doktorskiego;
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego;
 • Dział Nauki

  

Nasi partnerzy