Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Jubileusz 5-lecia Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych WSB

Widowiskowy pokaz oddziałów antyterrorystycznych, prezentacja policyjnej taktyki technik i interwencji oraz umiejętności psów policyjnych, członkowie GOPR zjeżdżający po linach na elewacji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a ponad to praktyczne warsztaty dla uczniów klas o profilu mundurowym i wykład płk Wiesława Kukuły, Dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów "Cisi i Skuteczni". W ten sposób Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej uczciła jubileusz 5-lecia Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych. Wydarzenie odbyło się 20 stycznia 2016 roku.

Wśród gości uroczystości byli m.in.: Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski oraz dr Aleksandra Wentowska, Pełnomocnik Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

 

Podczas jubileuszowej gali Jej Magnificencja prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz podsumowała działalność CBiESM, dziękując za zaangażowanie i pomoc wszystkim osobom, instytucjom i przedstawicielom służb mundurowych, współpracujących na co dzień z Centrum w zakresie popularyzacji idei bezpieczeństwa i podnoszenia kwalifikacji służb mundurowych.

 

Szczególne podziękowania wraz z symbolicznym wyróżnieniem JM Rektor wręczyła:

 • dr. Piotrowi Litwie, Wojewodzie Śląskiemu w latach 2014-2015
 • Zbigniewowi Podrazie, Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza

Podczas swojego wystąpienia prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Prorektor WSB ds. Nauki mówił o rosnącej roli praktycznego kształcenia na rzecz bezpieczeństwa mówi: - Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Nie bez przyczyn w piramidzie Maslowa wartość ta znalazła się na drugim miejscu. Ostatnie światowe wydarzenia udowodniły, że oparte na teorii programy kształcenia nie zawsze nadążają za rzeczywistością. Dzieci i młodzież już od najmłodszych lat należy uczyć jak w praktyce radzić sobie z zagrożeniami, nie tylko ze strony natury czy żywiołów, ale też innych ludzi. Najskuteczniej pomaga w tym wyszkolony na europejskim światowym poziomie polski komponent mundurowy. Zaangażowanie wojska, policji, straży pożarnej czy służb specjalnych w proces edukacji to najskuteczniejsza metoda w dotarciu do młodych ludzi – mówi Prorektor WSB.

 Obchody jubileuszu 5-lecia CBiESM były okazją do wyróżnienia Partnerów i Przyjacół Centrum okolicznościowym medalem.

 

W kategorii WOJSKO wyróżnienie otrzymali:

 • gen. dyw. dr Roman Polko
 • gen. bryg. Jerzy Gut
 • płk Wiesław Kukuła,  Dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów „Cisi i Skuteczni”
 • płk. mgr inż. Krzysztof  Radwan, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
 • ppłk dr inż.  Zbigniew Kopa, Komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Będzinie
 • ppłk dypl. Roman Nowogrodzki, Komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Gliwicach
 • płk Jaroslav Hrabec, Krajské Vojenské Velitelství Ostrava
 • prof. Ing. Milan Sopóci PhD

W kategorii  POLICJA wyróżnienie otrzymali:

 • nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • nadinsp. Dariusz Biel
 • nadinsp. Tadeusz Budzik
 • insp. mgr Jarosław Kaleta, Komendant Szkoły Policji w Katowicach
 • insp. mgr Roman Rabsztyn, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • insp. mgr Piotr Kucia, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • mł. insp. Grzegorz Mucha, Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji
 • w Katowicach
 • nadkom. Dawid Kaszuba, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • insp. mgr Artur Klimek, Komendant Policji w Dąbrowie Górniczej
 • insp. mgr Dominik Łączyk, Komendant Miejski Policji w Sosnowcu
 • st. asp. Waldemar Skotarski, Kapelmistrz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Lista nagrodzinych osób w kategorii PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA:

 • nadbryg. mgr inż. Marek Rączka, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
 • st. bryg. mgr inż. Jeremi Szczygłowski, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Katowicach
 • st. bryg. Marek Chmiel, Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
 • st. bryg. mgr inż. Tomasz Kościow, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

Wyróżnienia w kategorii STRAŻ GRANICZNA:

 • płk SG Jacek Gartman, Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej
 • płk SG Marek Woszczatyński, Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
 • prof. dr hab. Adrian Siadkowski

Medale w kategorii SŁUŻBA WIĘZIENNA:

 • płk Mirosław Gawron, Dyrektor okręgowy Służby Więziennej
 • płk Danuta Kalaman, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Osoby wyróżnione medalem w kategorii INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

 • dr Piotr Litwa, Wojewoda Śląski w latach 2014-2015
 • Zbigniew Podraza, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
 • Lek Artur Borowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
 • płk rez. mgr Tadeusz Koczkowski, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych
 • mgr inż. Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywca
 • Leszek Stępień, Szef Team Builders International Sp. z o.o.
 • mgr Arkadiusz Rybak, Dyrektor Muzeum Miejskiego "Sztygarka"
 • ks. kan. mgr Andrzej Stasiak, Proboszcz Bazyliki pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej
 • phm. Radosław Nawrot, Komendant Hufca ZHP w Dąbrowie Górniczej
 • Grupa Beskidzka GOPR

W kategorii EDUKACJA wyróżniono:

 • Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Sosnowcu
 • Zespół Szkół nr 1 w Czeladzi
 • Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
 • Zespół Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 • Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Zespół Szkół Pilicy

Wyróżnieni zostali także pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej:

 • prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
 • prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik
 • dr Jerzy Gąsiorowski
 • dr Paulina Polko
 • dr Rafał Rębilas
 • por. mgr Mirosław Łuszcz
 • mgr Grzegorz Adam
 • mgr Sebastian Korzeniowski
 • mgr Dominik Penar
 • mgr Katarzyna Sroka

oraz NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWANI STUDENCI:

 • Natalia Gajo, studentka kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
 • Patrycja Hornig, studentka kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
 • Łukasz Arnold, student kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
 • Dominika Murdza, studentka kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
 • Monika Cmoczek, studentka kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Uczestniczący w wydarzeniu uczniowie z klas mundurowych oraz grono pedagogiczne Partnerskich Szkół WSB wzięli udział w praktycznych warsztatach, przygotowanych przez przedstawicieli służb mundurowych.

 

Tematyka zajęć była różnorodna. Od technik kryminalistycznych, współczesne problemy uchodźców po ratownictwo medyczne i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak zostać komandosem. Młodzież uczestniczyła także w widowiskowych pokazach na dziedzińcu Uczelni. Ukoronowaniem jubileuszowych wydarzeń był wykład pułkownika Wiesława Kukuły, który kieruje jednostką komandosów z Lublińca  – mówi Katarzyna Sroka, Dyrektor CBiESM i koordynatorka jubileuszowych obchodów.

 

Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej od 5  lat działa na rzecz kompleksowej edukacji kandydatów do pracy w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych oraz pracowników tych służb.

 

CBiESM WSB kształci na studiach wyższych I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Dąbrowie Górniczej i Wydziale Zamiejscowym WSB w Krakowie.

 

STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

 

 • Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej - Studia I stopnia
 • Bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw - Studia I stopnia
 • Kryminalistyka - Studia I stopnia
 • Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych - Studia I stopnia
 • Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa - Studia I stopnia
 • Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa - Studia I stopnia
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Studia II stopnia
 • Kryminalistyka i techniki śledcze - Studia II stopnia
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie - NOWOŚĆ - Studia II stopnia
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - Studia II stopnia

 W uroczysystościach jubileuszowych uczestniczyli, m.in.:

 

 • Pan Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski
 • dr Piotr Litwa - Wojewoda Śląski w latach 2014-2015
 • Pan Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
 • dr Aleksandra Wentowska - Pełnomocnik Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach

 

 • prof. Milan Sopoci - Kierownik Katedry Zarządzania Akademii Ozbrojenych Sił w Liptowskim Mikulasu
 • prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik - Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych
 • prof. zw dr hab. Jadwiga Stawnicka - Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w latach 2011-2012

 

 • ks. kanonik Andrzej Stasiak - Proboszcz Bazyliki pw. Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

 

 • Pan Adam Zielnik - Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
 • Włodzimierz Żak - Burmistrz Miasta Myszków
 • oraz reprezentanci miast: Cieszyn, Chorzów, Czeladź, Sławków, Zabrze i Zawiercie


 • gen. dyw. dr Roman Polko - Dowódca Jednostki Wojskowej GROM w latach 2000-2004 oraz 2006
 • płk Wiesław Kukuła - Dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów "Cisi i Skuteczni"
 • płk mgr inż. Krzysztof Radwan - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
 • ppłk Robert Kruz - Dowódca 6 Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach
 • ppłk Zbigniew Kopa - Komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Będzinie
 • ppłk dypl. Roman Nowogrodzki - Kmendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Gliwicach
 • mjr Piotr Jeżewski - reprezentant Jednostki Wojskowej AGAT


 • nadinsp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Wojewódziej Policji w Katowicach
 • nadinsp. Tadeusz Budzik - Komendant Główny Policji w latach 2007-2008
 • insp. mgr Roman Rabsztyn - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • insp. mgr Piotr Kucia - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • nadkom. mgr Mariusz Krzystaniak - p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • insp. mgr Jarosław Kaleta - Komendant Szkoły Policji w Katowicach
 • mł. insp. Grzegorz Mucha - Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystyczego Policji w Katowicach
 • Komendanci Powiatowych Policji w Będzinie, Mikołowie, Tarnowskich Górach i Żywcu
 • Komendanci Miejskich Policji w Dąbrowie Górniczej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Piekarach Śląskich


 • st. asp. Waldemar Skotarski - Kapelmistrz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji
 • nadbryg. mgr inż. Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
 • nadbryg. Andrzej Mróz - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 • st. bryg. mgr inż. Jeremi Szczygłowski - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Katowicach


 • st. bryg. dr inż. Marek Chmiel - Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
 • bryg. mgr Marek Bębenek - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
 • st. bryg. mgr inż. Tomasz Kościow - Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej
 • st. bryg. mgr inż.Jacek Kycia - Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu
 • bryg. mgr inż. Janusz Gancarczyk- Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie


 • płk SG Marek Woszczatyński - Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu wraz z kadrą dowódczą
 • ppłk SG Wojciech Stodolnik - Zastępca Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej
 • płk Mirosław Gawron - Dyrektor Okręgowy Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach
 • ppłk SG Czesław Konieczny - Komendant Placówki SG Katowice-Pyrzowice w Ożarowicach
 • ppłk SG Jarosław Szymanek - Komendant Placówki SG w Rudzie Śląskiej
 • płk rez. mgr Tadeusz Koczkowski - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Narodowego


 • lek. med. Artur Borowicz - Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
 • mgr Arkadiusz Rybak - Dyrektor Muzeum Miejskiego "Sztygarka"
 • mgr Paweł Milanowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bydlinie
 • ppłk Wacław Wójcik - st. wizyt. ds. Bezpieczeństwa Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach


 • Zespół Szkół w Olkuszu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
 • Zespół Szkół Ogólnoszktałcących i Technicznych nr 1 w Czeladzi
 • Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach
 • Zespół Szkół w Pilicy
 • Technikum Ekonomiczne nr 1 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
 • Zespół Szkół w Brzeszczach

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy