Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

JM Rektor WSB przewodniczącą Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem

5315d4d9c8dae_o.jpg

5315d4d9c8dae_o.jpg

Miło na poinformować, że Jej Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie – prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz objęła funkcję przewodniczącej Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem, działającej w strukturach Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Wśród założeń programowych powołanej Komisji znajdują się, m.in.:

 • Zwiększenie zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie działalności B+R.
 • Koncentracja na wybranych obszarach (inteligentne specjalizacje) w celu wzmocnienia jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
 • Priorytetowe traktowanie wzmocnienia koordynacji w celu podniesienia efektywności inwestycji i projektów finansowanych na poziomie krajowym, ponadregionalnym i regionalnym.
 • Zapewnienie synergii pomiędzy rozwiązaniami dotyczącymi realizacji wsparcia w ramach celu tematycznego 1 z zasadami wdrażania programu Horyzont 2020.
 • Uwzględnienie znaczenia klastrów dla tworzenia innowacyjnej gospodarki poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z różnych instrumentów wsparcia dostosowanych do etapu ich rozwoju.

  Z inicjatywy prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, jednym z pierwszych działań Komisji będzie debata ekspercka "Innowacyjne przedsiębiorstwo", która odbędzie się 12 marca 2015 r. w Regionalnej Izbie Gospodarczej. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń wieloletnich praktyków w obszarze szans, trudności i perspektyw w  pozyskiwaniu środków finansowych na działania innowacyjne. Celem inicjatywy jest stworzenie platformy komunikacyjnej, wymiany doświadczeń oraz transfer wiedzy miedzy przedstawicielami środowisk akademickich i przedsiębiorcami. Szczegółowe informacje o wydarzeniu.

  Działalność prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz w obszarze upraktycznienia kształcenia od lat odbywa się w ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesowym. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej aktywnie współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami z terenu nie tylko regionu, ale i całej Polski na rzecz popularyzacji idei przedsiębiorczości (m.in. Konfederacja Lewiatan, Business Center Club, Konfederacja Lewiatan). Celem wspólnych działań jest wzrost efektywności synergii przedsiębiorców, pracowników nauki i władz publicznych. Jednym z obszarów działania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest aktywne inicjowanie i uczestnictwo w klastrach. Uczelnia jest członkiem, m.in. Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego, Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych, Klastra Business Process Outsourcing, Klastra MediVite, Klastra Silesia Smart City, jak również Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej poprzez członkostwo w Europejskiej Akademii Klasteringu angażuje się także w promocję idei klasteringu. Uczelnia kształci kadry klastrów w ramach unikalnych studiów podyplomowych Menedżer Klastra Executive MBA. Jest także współorganizatorem Światowego Tygodnia Klastrów, który w marcu 2015 roku odbędzie się w Dąbrowie Górniczej.

  Uczelnia czynnie działa na rzecz promocji przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Wspólnie z Forum Młodych RIG WSB współorganizowała akcję "Pociąg do Przedsiębiorczości", w ramach której młodzi właściciele firm zaprezentowali w Sejmie swoje postulaty odnośnie zmian legislacyjnych. Z inicjatywy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w Częstochowie odbywają się cykliczne spotkania „Akademii Młodego Przedsiębiorcy”, w którą zaangażowały się także władze miasta oraz Loża Częstochowska Business Center Club. Przedsiebiorcy i reprezentancji środowisk akademickich spotykają się w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej podczas debat "Nauka↔Biznes", organizowanych pod szyldem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa o/ w Dąbrowie Górniczej.

  W realizacji procesu kształcenia w WSB czynnie uczestniczy Rada Ekspertów, której celem jest zaangażowanie praktyków w proces opracowywania efektów kształcenia, metod ich walidacji, opiniowania programów nauczania i treści zajęć w kontekście ich dostosowania do wymogów rynku pracy oraz określanie zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów Uczelni. W skład Rady Ekspertów wchodzi kilkudziesięciu przedstawicieli świata biznesu, administracji publicznej oraz stowarzyszeń reprezentujących różne branże polskiej gospodarki.

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zajmuje ważne miejsce w strukturze Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska, umożliwiając mieszkańcom regionu dostęp do inicjatyw o charakterze naukowym, kulturalnym, sportowym i rozwojowym. Projekty prowadzone w ramach Uczelni wspierają rozwój mieszkańców w każdym wieku, zwiększając tym samym atrakcyjność i potencjał regionu.


Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy