Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Czas trwania: 3 semestry w 1 rok

Zajęcia w: Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

 

Atuty kierunku:

 • w ramach studiów praktyczne warsztaty w zakresie emisji głosu,
 • zajęcia, wizyty studyjne w szkołach i w przedszkolach,
 • możliwość udostępnienia słuchaczom gotowych scenariuszy ćwiczeń z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • udostępnienie słuchaczom zasobów Biblioteki Głównej WSB w zakresie literatury pedagogicznej, zarówno w wersji drukowanej jak i cyfrowej (np. gry szkoleniowe, trening kreatywności).

 

Rekomendacja absolwenta:

„Studiowanie w  Wyższej Szkole Biznesu na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne jest przyjemne i pożyteczne dla ludzi, którzy chcą doskonalić umiejętności i wiadomości w zakresie pedagogiki. Zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny i dostarczają wielu umiejętności. Słuchacz uzyskuje fachową wiedzę i doświadczenie  od profesjonalnych wykładowców. Wiele ćwiczeń wprowadza przyszłego wychowawcę w świat dziecka i pozwala widzieć ten świat jego oczami.  Bardzo pozytywny stosunek wykładowców i pracowników Uczelni  względem słuchaczy sprawiają, że  nawet egzaminy są przyjemnością. Uczelniana atmosfera zachęca do podejmowani kolejnych kierunków studiów i kursów”. 

Milena Gajewczyk
Społeczny Kurator  Sądowy Sądu Rejonowego w Olkuszu

CEL:

 

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych przedszkola i szkoły w klasach I-III. Program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

UCZESTNICY:

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadający kwalifikacje pedagogiczne, oraz absolwenci studiów I i II stopnia kierunków pedagogicznych.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

 

Studia pozwalają nabyć kompetencje nauczycielskie w zakresie działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych do pracy z dziećmi w wieku 3-9 lat. Specyfika studiów obejmuje treści stanowiące współczesną koncepcję reformowanej w tym zakresie edukacji. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz w klasach I - III szkoły podstawowej. Ułatwiają także założenie własnego przedszkola. Studia umożliwiają merytoryczne i metodyczne przygotowanie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zreformowanym systemie oświaty.

WYKŁADOWCY:

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród kadry:

prof. dr hab. Mirosław Kisiel - wykładowca akademicki doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalność teoria muzyki i pedagogika.

dr Eugenia Rostańska - wykładowca akademicki, kierownik Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

mgr Małgorzata Spendel - psycholog, logopeda. Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

dr Anna Watoła - wykładowca akademicki, oligofrenopedagog.  Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

dr Małgorzata Kitlińska-Król - wykładowca akademicki, specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog. 

PROGRAM:

 1. Pedagogika wczesnoszkolna
 2. Psychologia  rozwoju dziecka
 3. Psychologia uczenia się i nauczania
 4. Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole
 5. Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej w klasach I – III
 6. Podstawy i metodyka edukacji matematycznej w klasach I – III
 7. Podstawy i metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I – III
 8. Podstawy i metodyka edukacji muzycznej w klasach I - III
 9. Podstawy i metodyka edukacji plastycznej
 10. Podstawy i metodyka edukacji technicznej w klasach I – III
 11. Podstawy i metodyka zajęć komputerowych i multimediów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
 12. Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 13. Metodyka wychowania przedszkolnego
 14. Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole
 15. Metodyka zajęć muzyczno – ruchowych w przedszkolu
 16. Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 17. Stymulacja psychoruchowa w rozwoju dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 18. Diagnoza psychopedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 19. Projektowanie działań edukacyjnych w szkole i  w przedszkolu
 20. Kultura języka
 21. Emisja głosu
 22. Seminarium dyplomowe

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.

Liczba godzin: 360 + 150 godzin praktyki pedagogicznej

 

Więcej informacji na stronie WWW

 

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie | WSB Cieszyn » Studia podyplomowe w Cieszynie » Kwalifikacyjne studia oświatowe

 

Nasi partnerzy