Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Doradca podatkowy - kierunek pod patronatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Zdobądź nowy zawód!


Udzielaj porad w zakresie rachunkowości, podatków i zobowiązań publiczno-prawnych. Pomagaj przedsiębiorcom, instytucjom i podatnikom w podejmowaniu decyzji finansowych, które przyniosą im oszczędności, uchronią od kłopotów prawnych i pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój ich działalności. 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych: Doradca podatkowy, realizowany pod patronatem Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Doradca podatkowy to profesja formalnie istniejąca w Polsce dopiero od 1997 r., posiadająca o wiele szersze uprawnienia niż biura rachunkowe. Zawód ten cieszy się statusem zaufania publicznego.

 

 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce, oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Do kogo skierowane są studia Doradca podatkowy?

Studia podyplomowe  zostały przygotowane na potrzeby osób zamierzających zdawać egzamin na doradcę podatkowego lub osób, które pragną usystematyzować lub poszerzyć wiedzę o systemie podatkowym w Polsce.


Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych, zarządzania, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, jak również pracowników izb i urzędów skarbowych, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych w tym skarbników gminnych oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.

 

Wykładowcy - kim są?

 

Atutem studiów jest fakt, iż przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są przez praktyków, tj. specjalistów i doradców podatkowych Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego.

Co po studiach?

 

Absolwent Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe będzie posiadał wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego. Tym samym będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu (po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego na doradcę podatkowego).

 

Wiedza, którą będzie dysponował absolwent studiów obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) dopełnioną o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.

 

Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, m in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.

Studia przygotowują absolwentów do realizacji zawodu doradcy podatkowego.

 

Zgodnie z zasadami stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego ( Rozdział VI a Zasad Etyki Doradców Podatkowych dodanym uchwałą nr 750/2010 Krajowej rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r w sprawie zasad etyki doradców podatkowych ze zm.) ukończenie Podyplomowych  Studiów Podatkowych przyznaje 32 punkty w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji – co jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca jest obowiązany uzyskać minimum 25% dwuletniego limitu.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Atuty kierunku Doradca podatkowy

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów zawsze oparte o praktykę.

Praktycy, wykładowych posiadający doświadczenie praktyczne z zakresu doradztwa podatkowego, biegli sądowy, praktycy współpracujący z Krajową Izbą Doradztwa Podatkowego.

 

Program


Blok I – Przepisy prawa w praktyce doradcy podatkowego

 

- źródła prawa i wykładnia prawa oraz podstawy prawa cywilnego

- podstawy prawa gospodarczego

- podstawy międzynarodowego prawa podatkowego

- prawo celne i dewizowe

- przepisy o doradztwie podatkowym

- etyka doradcy podatkowego

 

 Blok II – Zobowiązania i postępowanie podatkowe

 

- zobowiązania podatkowe

- postępowanie podatkowe

 

Blok III – Ekonomiczne aspekty prawa podatkowego

 

- rachunkowość

- analiza finansowa

- ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg

 

Blok IV – Administracyjne aspekty prawa podatkowego

 

- egzekucja administracyjna

- administracja finansowa i kontrola skarbowa

- zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych

- orzecznictwo w sprawach podatkowych

- prawo karne skarbowe

 

Blok V – Podatki stanowiące dochód budżetu państwa

 

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

- ryczałty podatkowe

- podatek VAT

- podatek akcyzowy

- podatek od gier

 

Blok VI – Podatki stanowiące dochód budżetu gminy

 

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od czynności cywilno – prawnych

- podatki lokalne

- opłata skarbowa

- opłaty lokalne

Seminarium dyplomowe

 

Liczba godzin: 180

 

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia w:  Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

 

Więcej na stronie WWW

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie | WSB Cieszyn » Studia podyplomowe w Cieszynie » Studia z zakresu finansów

 

Nasi partnerzy