Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Turniej Absolwent WSB Cup 2017

Turniej Absolwent WSB Cup 2017

20 maja br. na dąbrowskim Orliku V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej

Dołącz do Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów WSB

Dołącz do Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów WSB

Weź udział w akcjach, szkoleniach, konferencjach i wyjazdach. Buduj relacje oraz integruj społeczność akademicką.

Akademia Młodych Liderów Przedsiębiorczości

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Inicjatyw Obywatelskich na realizacje projektu pt. Akademia Młodych Liderów Przedsiębiorczości. Projekt kierowany do 300 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 20 nauczycieli. Celem projektu jest kompleksowe promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży z województwa śląskiego. Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne do współpracy

Zaproszamy do udział w innowacyjnym projekcie pt.

Akademia Młodych Liderów Przedsiębiorczości

dofinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Inicjatyw Obywatelskich.


Okres realizacji:
01.09.2015 - 31.12.2015

Cel: Kompleksowe promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży z województwa śląskiego

Grupa docelowa: 300 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 20 nauczycieli

Organizatorzy:

  • Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

 

1. Warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych – 10 szkół, po 4 spotkania w każdej.

Zakres warsztatów:

  • Spotkanie nr 1: Przedsiębiorczość społeczna jako alternatywa na rynku pracy,
  • Spotkanie nr 2: Zasady tworzenia biznesplanów – część teoretyczna i dyskusje o wybranych przez uczniów działalnościach,
  • Spotkanie nr 3: Przygotowanie indywidualnych biznesplanów (część warsztatowa),
  • Spotkanie nr 4: Zewnętrzne źródła finansowania działalności oraz zasady funkcjonowania spółdzielni uczniowskich (Katalog członków, zasady tworzenia, zakres działalności).

2.  Warsztaty dla przedstawicieli kadry szkół ponadgimnazjalnych

W projekcie założono 3 spotkania (po 5 h każde) dla grupy 20 osób. Adresatami projektu są nauczyciele w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym koordynatorzy szkolnych biur karier, pracownicy szkolnych ośrodków kariery, nauczyciele przedsiębiorczości.

Zakresy spotkań:

  • Spotkanie nr 1. Spółdzielnie uczniowskie i przedsiębiorstwa społeczne,
  • Spotkanie nr 2. Źródła i zasady pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty rozwijające przedsiębiorczość młodzieży. Zasady finansowania i wspierania działalności gospodarczej (np. dotacje, bezzwrotne pożyczki, inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory biznesu),
  • Spotkanie nr 3. Metody atrakcyjnego przekazywania młodzieży wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii społecznej i prowadzenia działalności gospodarczej (np. gry ekonomiczne, wizyty studyjne, mentoring biznesowy).

 3. Konkurs Młodych Liderów Przedsiębiorczości

W konkursie oceniane będą biznesplany stworzone przez uczniów w trakcie spotkań warsztatowo-wykładowych. W tym celu wyłonionych zostanie 5 ekspertów merytorycznych (tj. wykładowców, przedsiębiorców oraz osób reprezentujących przedsiębiorczość społeczną). Założono, iż w ramach projektu wskazanych zostanie 20 laureatów.

 

4. Wizyty studyjne

5 wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej działalności (w tym co najmniej jedynym przedsiębiorstwie społecznym).


5. Wizyty w Inkubatorach Przedsiębiorczości i Akceleratorach Biznesu

W projekcie założono 20 jednodniowych wizyt (w tym 10 w Inkubatorach Przedsiębiorczości i 10 w Akceleratorach Biznesu). W projekcie zaplanowano co najmniej jedną wizytę w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej.


6. Mentoring biznesowy

W projekcie założono 20 godzinnych indywidualnych spotkań z zakresu mentoringu biznesowego z przedstawicielem firmy z zakresu technologicznego odpowiadającego tematyce jego biznesplanu.


7. Kongres Młodych Liderów Przedsiębiorczości >>> przejdź na stronę www Kongresu

W trakcie kongresu najaktywniejsi uczestnicy warsztatów wezmą udział w panelu dyskusyjnym z uznanymi przedsiębiorcami, wykładowcami i przedstawicielami podmiotów prowadzących m.in. przedsiębiorstwa społeczne.

KONTAKT:

Sebastian Korzeniowski
z-ca kierownika Biura Karier i Promocji
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1 c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32-262-28-05
e-mail: skorzeniowski@wsb.edu.pl

Jacek  Uroda
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
e-mail: info@absolwentwsb.pl


REJESTRACJA: www.AbsolwentWSB.pl

Powrót do: Start » Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB w Dąbrowie Górniczej

Adres: ul. Cieplaka 1 c,
41-300 Dąbrowa Górnicza
E-mail: info@absolwentwsb.pl
Telefon: +48 (32)262-28-05