Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

CV i LM w pigułce, Twoje kompendium wiedzy! 

 

Zarejestruj się i pobierz bezpłatnego ebooka

 
 
 
 
 
 

Oferta pracy w WSB

JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert kandydatów do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu

 

  Do konkursu mogą przystąpić osoby:

 

-        posiadające co najmniej stopień naukowy doktora w obszarze nauk społecznych lub nauk technicznych,

-        deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jako podstawowym miejscu pracy,

-        posiadające udokumentowany dorobek w działalności organizacyjnej.

Dodatkowe wymagania:


-        umiejętność pracy w grupie, w tym w zespołach projektowych,

-        doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowników (stanowisko kierownicze),

-        umiejętność planowania i analizowania,

-        znajomość obowiązujących aktów prawnych związanych ze szkolnictwem wyższym,

-        znajomość przepisów finansowych,

-        znajomość regionalnego rynku edukacyjnego,

-        dobre kontakty i relacje zewnętrzne,

-        umiejętności marketingowe i interpersonalne,

-        duża kreatywność i przedsiębiorczość,

-        umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność.

 

Do głównych zadań Dziekana będzie należało m.in.:

 

-        wytyczanie i realizacja strategii rozwoju wydziału,

-        koordynacja zadań związanych z upraktycznieniem zajęć dydaktycznych,

-        wdrażanie aktywnych form nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,

-        współpraca przy przygotowywaniu programów nauczania,

-        dbałość o jakość procesu dydaktycznego i obsługi studentów,

-        aktywizacja środowiska studenckiego.

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dziekana,
  2. CV naukowe (zał. Nr 1),
  3. program działania Wydziału w perspektywie kadencji,
  4. kopia dokumentu o nadaniu stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
  5. dokumenty potwierdzające dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
  6. oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie, iż w przypadku wygrania konkursu kandydat wyraża zgodę na zatrudnienie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jako podstawowym miejscu pracy,
  8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej na stanowisko Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów w Rektoracie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1 c lub przesłanie na adres: rektorat@wsb.edu.pl

Termin składania dokumentów upływa w dniu 13 marca 2015 r.

Powrót do: Start » Akademickie Biuro Karier | Oferty pracy | Oferty praktyk | Porady » Aktualności

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Nasi partnerzy

Kontakt

Akademickie Biuro Karier

adres: ul. Cieplaka 1c,

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

tel: 32 295-93-29

e-mail: abk@wsb.edu.pl