Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Seminarium - Nowe wyzwania dla kolejowych szkół ponadgimnazjalnych - 30 marca 2017

W dniu 30 marca 2017 roku na terenie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbędzie się pierwsze z cyklu seminariów naukowo-dydaktycznych organizowanych w ramach Programu  "Bezpieczeństwo w Transporcie Szynowym Polski - 2017 Technika. Zarządzanie. Organizacja." przez Katedrę Transportu Szynowego. 

 

 „Nowe wyzwania dla kolejowych szkół ponadgimnazjalnych”

Seminarium 1

„Nowe wyzwania dla kolejowych szkół ponadgimnazjalnych”

organizowane w ramach Programu:

Bezpieczeństwo w Transporcie Szynowym Polski - 2017

Technika. Zarządzanie. Organizacja.Rejestracja:

 Tematyka seminarium:


1. Podręcznik (materiały pomocnicze) dla uczniów kształcenia w zawodach:


-        technik transportu kolejowego

-        technik dróg i mostów kolejowych

-        technik elektroenergetyk transportu szynowego

-        technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

-        technik budowy i eksploatacji pojazdów szynowych


2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodach kolejowych
3. Praktyki i staże dla uczniów
4. Studia Podyplomowe dla nauczycieli i pracowników kolei
5. Symulatory, jako element pomocy dydaktycznej w szkołach ponadgimnazjalnych
6. Granty i projekty naukowe dedykowane dla szkół ponadgimnazjalnych i wyższych
7. Olimpiada Wiedzy o Transporcie Kolejowym

 

 

 

 

Patronat:

Minister Infrastruktury i Budownictwa – Andrzej Adamczyk

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP – Bogdan Rzońca

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Ignacy Góra

Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych – Tadeusz RyśOrganizatorzy:

 1. Katedra Transportu Szynowego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Prof. dr hab. inż. Marek SITARZ

       Współorganizatorzy:

 1. Technikum nr 4 Transportowe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Dyrektor mgr inż. J. GÓRSKI
 2. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach Dyrektor mgr M. GRZESIAKOWSKA
 3. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach Wicedyrektor mgr inż. A. WILK
 4. Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach Dyrektor mgr M. ORZOŁ
 5. Fundacja Grupy PKP – Członek Zarządu K. KUCHAREK

Uczestnicy:

 1. Przedstawiciele komisji sejmowych
 2. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej
 3. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
 4. Przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
 5. Przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
 6. Dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych o kierunkach kolejowych
 7. Przedstawiciele uczelni wyższych
 8. Przedstawiciele przedsiębiorstw transportu kolejowego
 9. Producenci taboru i infrastruktury kolejowej

Komitet Programowy:

 1. Rektor WSB – Prof. nadzw. dr Z. Dacko – Pikiewicz
 2. Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP J. Polaczek
 3. Kierownik Katedry Transportu Szynowego – Prof. dr hab. inż. M. Sitarz
 4. Członek Zarządu Fundacji Grupy PKP – K. Kucharek

 

Seminarium „Nowe wyzwania dla kolejowych szkół ponadgimnazjalnych”

Data: 30 marca 2017 roku

Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Godzina

Temat

Osoba

Sala

10:00–10:15

Przywitanie uczestników

JM Rektor

Profesor nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Audytorium Maximum

10:15–12:15

Wystąpienia i referaty

Moderator

Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

Katedra Transportu Szynowego Wyższa Szkoła Biznesu

10:15–10:30

Bogdan Józef Rzońca – Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Sejmu RP

10:30–10:45

Krystyna Szumilas – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji Nauki
i Młodzieży Sejmu RP

10:45–11:00

Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu Ministerstwo Edukacji Narodowej

11:00–11:15

Andrzej Bittel – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

11:15–11:30

Ewa Rudomino – Wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

11:30–11:45

Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Dyr. Bożena Mayer-Gawron Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa

11:45–12:15

„Nowe wyzwania dla kolejowych szkół ponadgimnazjalnych”:

Podręczniki, egzaminy, praktyki
i staże, studia podyplomowe, granty i projekty naukowe, Olimpiada Wiedzy o Transporcie Kolejowym,

Nowa Kwalifikacja Kształcenia w zawodzie Technik Mechanik Kolejowy

Prof. Marek Sitarz

Dyr. Małgorzata Grzesiakowska

Dyr. Jacek Górski

Dyr. Małgorzata Joniuk-Piątkowska

Dyr.  Marzena Orzoł

Dyr. Anna Wilk

 

12:15-12:45

Dyskusja

12:45–13:15

Przerwa

13:15–14:45

Panele tematyczne


1. Kształcenie w szkołach kolejowych ponadgimnazjalnych

Moderator:  Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Profesor WSB

Tomasz Buczyński, Zofia Hryhorowicz,  Małgorzata Joniuk-Piątkowska, Marzena Orzoł, Jadwiga Parada, Ewa Rudomino, Krystyna Szumilas,


2. Kadry dla transportu szynowego w Polsce. Jakie? Ile? 

 

Moderator: Profesor dr hab. inż. Marek Sitar

 

Andrzej Bittel, Małgorzata Grzesiakowska, Jerzy Polaczek, Teresa Wargocka, Anna Wilk,


3. Współpraca szkoła-kolej-przemysł


Moderator: Dr Marcin Lis

Michał Beim, Ignacy Góra, Jacek Górski, Piotr Niedzielski, Tadeusz Ryś, Bogdan Rzońca, przedstawiciele przemysłu

14:45–15:00

Podsumowanie i zakończenie

                                                                 


Konferencja jest bezpłatna
Osoba do kontaktu

Mgr inż. Marzena Graboń – Chałupczak

e-mail: mchalupczak@wsb.edu.pl

tel. 604 155 401

Powrót do: Start » Katedra Transportu Szynowego WSB » Aktualności

 

Nasi partnerzy