Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Publikacje konferencyjne

Nadesłane teksty w języku polskim i angielskim, po pozytywnych recenzjach będą publikowane w:


1. „Przegląd Organizacji” (lista B MNiSW 13 pkt.) / Publikacja możliwa jedynie w przypadku wniesienia przez uczestnika pełnej opłaty konferencyjnej w wysokości 550 zł   >>Wymagania edytorskie<<


2. „Forum Scientiae Oeconomia” (lista B MNiSW 7 pkt.; publikacja w jęz. angielskim)  >>Wymagania edytorskie<<

3. „Foundation of Management – International Journal” (lista B MNiSW 10 pkt.; publikacja w jęz. angielskim) >>Wymagania edytorskie<<

4. „Engineering Management in Production and Services” (11 pkt.; publikacja w jęz. angielskim)   >>Wymagania edytorskie<<

5. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa(lista B MNiSW 12 pkt.)

6. „Zarządzanie. Teoria i Praktyka/Management. Theory & Practice” (lista B MNiSW 5 pkt.)  >>Wymagania edytorskie<<

 

 

lub 


7. W monografii pokonferencyjnej (5 pkt.) - wymogi edytorskie przedstawiono poniżej:


 

Format tekstu


 

■ Tekst powinien być przygotowany jako plik WORD w formie standardowego maszynopisu, tzn.:

 

a)     rozmiar strony: A4

b)     wszystkie marginesy po2,5 cm

c)     czcionka: Times New Roman (CE), rozmiar 12

d)     odstępy między wierszami: 1,5

e)     wyjustowany tekst (20 000 do 40 000 znaków)

 

■ Tekst winien zawierać wyraźnie zaznaczone formatowania (wytłuszczenia, podkreślenia, akapity, odstępy itp.) świadczące o randze poszczególnych treści. Nie zaleca się stosowania zbyt wielu stylów formatowania (jeśli używamy wytłuszczeń, to nie wykorzystujmy zbyt często np. podkreśleń i kursywy – zakłóca to bowiem czytelność tekstu).

 

■ Akapity należy tworzyć przy wykorzystaniu tabulacji, a nie wielokrotności spacji. Między wyrazami i znakami należy stosować tylko jedną spację odstępu. Nie należy stosować funkcji przenoszenia wyrazów. Wzory i równania należy przygotować z wykorzystaniem kreatora równań programu WORD.

 

Każda publikacja polskojęzyczna obowiązkowo musi zawierać: 

 • tytuł,
 • słowa kluczowe (min. 5),
 • krótkie streszczenie publikacji (ok. 800 znaków typograficznych ze spacjami)

zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

 

Przy pracach zbiorowych z artykułami różnych Autorów w/w streszczenie anglojęzyczne dotyczy poszczególnych rozdziałów.

 

Układ publikacji/artykułu:

 • tytuł w jęz. polskim
 • tytuł w jęz. angielskim
 • streszczenie w jęz. polskim
 • streszczenie w jęz. angielskim
 • wstęp
 • rozdziały
 • podsumowanie
 • literatura
 • spis tabel, wykresów, rysunków

 

Grafika (rysunki, tabele, wykresy, zdjęcia)

 

■ Autor zobowiązany jest zadbać nie tylko o prawidłowe przygotowanie tekstu, ale także występującej w nim grafiki. Rysunki, tabele i wykresy należy przygotować za pomocą odpowiednich programów graficznych, o których mowa poniżej (programu WORD używamy tylko do przygotowania tekstu). Autor powinien zadbać o właściwą kolejność i numerację rysunków, tabel i wykresów), według następującego schematu:

 

A) Nagłówek wyśrodkowany umieszczony nad rysunkiem, tabelą lub wykresem:

 

Rysunek 1 (dla rysunków)                 Tabela 1 (dla tablic)               Wykres 1 (dla wykresów)

 

Tytuł rysunku, tabeli lub wykresu, np.: Tablica 1. Cechy przedsiębiorstwa uczącego się

 

B) Miejsce na rysunek, tabelę lub wykres (załączone jako plik w stosownym formacie)

 

C)  Informacja o źródle umieszczona pod rysunkiem, tabelą lub wykresem, np.:

 

Źródło: Pearn M., Roderick C., MulrooneyCh.: Learning Organizations in Practice. McGraw-Hill,London1995, s. 21.

 

■ Wszelkie wykresy należy przygotować w taki sposób by były czytelne w wersji czarnobiałej.

 

■ Każdy rysunek, tabela, wykres lub zdjęcie muszą mieć w nazwie pliku oznaczenie wskazujące rodzaj grafiki i numer, np.: „tabl_01”, „rys_03”, „wykr_02”, „foto_04”. Jest to niezbędne do umieszczenia grafiki w odpowiednim miejscu w tekście przez studio graficzne wydawcy.

 

■ Rysunki, tabele lub wykresy powinny być przygotowane i przekazane jako osobne pliki w jednym z formatów: Corel Draw – do wersji 8.0 (cdr) z czcionkami zamienionymi na krzywe, Adobe Illustrator – do wersji 10 (ai), EPS, TIF. Minimalna rozdzielczość bitmap to 300 dpi. W przypadku zastosowania kolorów należy je każdorazowo zapisać jako „CMYK”, w przypadku rysunków czarno-białych jako „skala szarości”, w przypadku rysunków czarno-białych lub jednego koloru (czarnego) jako „skala szarości”.

 

■ Zdjęcia powinny zostać przekazane wydawcy w postaci zeskanowanej (pliki TIF lub JPG) o rozdzielczości minimalnej 300 dpi, ewentualnie jako dobrej jakości oryginały przeznaczone do zeskanowania (nadesłane pocztą razem z wydrukiem tekstu lub – o ile to możliwe – doręczone osobiście).
 

Zasady publikacji:

 

 1. Autor wstępnie deklaruje czasopismo/monografię, w którym/ej tekst ma zostać opublikowany.
 2. Format tekstu należy dostosować do wymogów deklarowanego czasopisma/monografii.
 3. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu tekstu będzie podejmowana przez Radę Naukową oraz Redakcję Wydawnictwa, do którego zostanie skierowany tekst.
 4. Teksty należy przesłać drogą mailową na skrzynkę: sukcesyiwyzwania@wsb.edu.pl, a w treści wiadomości mailowej wskazać preferowane czasopismo lub monografię. Nazwy przesyłanych plików prosimy dostosować do wzoru: imię i nazwisko autora_czasopismo/monografia, np. Jan Nowak_Forum Scientiae Oeconomia.
 5. Publikowane będą jedynie opracowania, które otrzymały pozytywne recenzje.
 6. Teksty będą publikowane po wniesieniu przez Autora opłaty konferencyjnej, a w przypadku otrzymania dwóch negatywnych recenzji opłata nie będzie zwracana Autorowi.
 

Nasi partnerzy