Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Laboratoria

Artykuły

Laboratorium Architektury Komputerów

W laboratorium prowadzone są zajęcia Architektury Komputerów, Systemów Wbudowanych oraz Urządzeń Zewnętrznych. Uczestnicy poznają architekturę mikroprocesorów oraz pozostałe elementy systemów mikrokomputerowych w tym elementy sterujące i wykonawcze interfejsu użytkownika, system przerwań, magistrale, tryby adresowania, a także funkcje oprogramowania systemowego. Nabyta wiedza umożliwi im w przyszłości konstruowanie i serwisowanie urządzeń mikrokomputerowych. Pozwoli także na tworzenie oprogramowania w języku niskiego poziomu, jakim jest asembler.


czytaj więcej o Laboratorium Architektury Komputerów

Laboratorium Baz Danych

Laboratorium Baz Danych ma na celu zapoznanie studentów z architekturą, obsługą i administracją relacyjnych baz danych na przykładach komercyjnych jak np. Oracle czy MS SQL Server, a także rozwiązaniami typu Open Source. Program laboratorium obejmuje ćwiczenia z baz danych opartych zarówno na modelu relacyjnym jak i na modelu obiektowym danych. Realizowane są zadania integracji technologii bazodanowych z nowoczesnymi językami programowania SQL, PLSQL, platformą programową .NET oraz mechanizmami publikacji danych w technologii klient - serwer z wykorzystaniem trójwarstwowej architektury aplikacji.

Zagadnienia te są ilustracją tematyki poruszanej w ramach wykładów z przedmiotów „Bazy danych”, „Hurtownie danych”, „Internetowe bazy danych” realizowanych na kierunku Informatyka.

czytaj więcej o Laboratorium Baz Danych

Laboratorium Elektrotechniki, Elektroniki i Miernictwa

W Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki realizowane są zajęcia praktyczne z przedmiotu „Elektrotechnika” i „Podstawy elektroniki i miernictwa” oraz elementy laboratorium przedmiotu „Fizyka” dla studentów kierunku Informatyka. Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w sekcjach (kilkuosobowych).

 

Ćwiczenia wykonywane są na specjalnie zaprojektowanych stanowiskach laboratoryjnych, wyposażonych w uniwersalne panele dydaktyczne, mocowane pionowo przed ćwiczącymi, które umożliwią wykonywanie dowolnego z ćwiczeń będących w programie. Ćwiczący wybierając odpowiednie typy paneli do danego ćwiczenia łączy je przewodami tworząc odpowiednie układy pomiarowe, zgodne ze schematami podanymi w instrukcji do danego ćwiczenia. Następnie wykonuje się badania i pomiary.

czytaj więcej o Laboratorium Elektrotechniki, Elektroniki i Miernictwa

Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych


Laboratorium jest wyposażone w stanowiska komputerowe wraz ze specjalistycznym sprzętem oraz urządzeniami sieciowymi do prowadzenia prac projektowych w ramach przedmiotów Transakcje Elektroniczne oraz Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych.

W zakresie bezpieczeństwa systemów komputerowych, przewiduje się realizację zagadnień w ramach trzech grup tematycznych:

· Kryptologia (kryptografia i kryptoanaliza) ze szczególnym uwzględnieniem szyfrowania transmisji w sieciach komputerowych w oparciu o algorytmy kryptografii symetrycznej i asymetrycznej.
· Uwierzytelnianie oparte o metody bazujące na wiedzy, posiadaniu i cechach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów do budowy zabezpieczeń aplikacji z wykorzystaniem kart procesorowych, jak również systemów uwierzytelniania biometrycznego implementowanych w systemie operacyjnym i wykorzystujących charakterystyki linii papilarnych, wzór tęczówki oka czy dynamikę podpisu odręcznego.
· Bezpieczeństwo infrastrukturalne (m.in. bezpieczeństwo sieci przewodowych i bezprzewodowych, bezpieczeństwo baz danych i inne) ze szczególnym uwzględnieniem ochrony antywirusowej, systemów wykrywania intruzów, stosowania ścian ogniowych oraz innych metod ochrony (w tym bezpieczeństwa fizycznego).

czytaj więcej o Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych

Laboratorium Grafiki Komputerowej i Multimediów

Laboratorium ma za zadanie zapoznanie studentów z współczesnymi systemami grafiki komputerowej z uwzględnieniem zagadnień systemów multimedialnych i technik animacji graficznej, a w szczególności na prezentację następujących zagadnień:

urządzenia zewnętrzne stosowane w grafice komputerowej, algorytmy kreślenia figur i wypełniania powierzchni, transformacje geometryczne w przestrzeni 3D, metody i techniki tworzenia prezentacji multimedialnych, techniki animacji obrazów graficznych, technologie multimedialne w Internecie.

czytaj więcej o Laboratorium Grafiki Komputerowej i Multimediów

Laboratorium Informatyki Kwantowej

Laboratorium wyposażone jest w siedem stanowisk komputerowych oraz specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: kryptografia kwantowa, algorytmy kwantowe, nowoczesne realizacje sieci komputerowych oraz bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową.

czytaj więcej o Laboratorium Informatyki Kwantowej

Laboratorium Komputerowych Systemów Przemysłowych

Laboratorium pozwala na zapoznanie studentów z systemami komputerowymi stosowanymi w przemyśle. Prezentowane są m. in. następujące zagadnienia:

zasady funkcjonowania przemysłowych systemów sterowania opartych o sterowniki swobodnie programowalne - PLC, programowanie sterowników PLC z zastosowaniem języków zgodnych z normą międzynarodową IEC 61131-3, tworzenie rozproszonych systemów sterowania wykorzystujących sieci przemysłowe najniższego poziomu, projektowanie i konfiguracja systemów sieciowych dla architektur: Master-Slave, Producent-Konsument, tworzenia systemów wizualizacji lokalnej i systemów kontrolno - nadzorczych SCADA. wykorzystanie technologii TCP/IP w systemach przemysłowych.

czytaj więcej o Laboratorium Komputerowych Systemów Przemysłowych

Laboratorium Programowania Komputerów

Laboratorium pozwala na zapoznanie studentów z podstawami zagadnieniami programowania komputerów jak również wprowadza studentów w tajniki projektowania i tworzenia nowoczesnych aplikacji w oparciu o techniki proceduralne i obiektowe. Przykłady prezentowane na zajęciach mają na celu zaprezentować sposoby rozwikłania złożonych zadań. Prowadzi to do szkolenia umiejętności tworzenia algorytmów reprezentujących drogę do uzyskania wyników będących rozwiązaniem postawionych problemów, a jednocześnie pozwala przenosić rzeczywiste zjawiska, do środowiska programistycznego i modelowania tych zjawisk za pomocą dostępnych narzędzi.

Zagadnienia te są poruszane na laboratoriach z przedmiotów "Języki i paradygmaty programowania", "podstawy programowania komputerów" oraz "programowanie obiektowe" realizowanych w ramach zajęć na kierunku Informatyka.

Laboratoria są realizowane w dwóch salach komputerowych, a prowadzący mają do dyspozycji 40 stanowisk laboratoryjnych rozmieszczonych w 2 salach, serwer bazy danych Microsoft SQL Server 2008, a także serwer internetowych usług informacyjnych (IIS) firmy Microsoft.

czytaj więcej o Laboratorium Programowania Komputerów

Laboratorium Sieci Komputerowych

W laboratorium prowadzone są zajęcia laboratoryjne w ramach przedmiotów: Sieci komputerowe, Zastosowania sieci komputerowych, Zaawansowane zagadnienia sieci komputerowych, Protokoły routingu, Sieci komputerowe przedsiębiorstw, Modelowanie systemów informatycznych.

Wyposażenie laboratorium oprócz stanowisk komputerowych składa się z urządzeń sieciowych (przełączników, routerów, narzędzi i sprzętu do okablowania) oraz oprogramowania do analizy (Wireshark), modelowania i programowania sieciowego (OMNeT++, Visual Studio ) i symulacji/emulacji (Packet Tracer) sieci komputerowych. Dydaktykę wspomaga serwer WWW z systemem Linux oraz serwer dedykowany CCNA Eagle.

czytaj więcej o Laboratorium Sieci Komputerowych

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych działające w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej ma na celu przygotowanie studentów do pełnienia roli administratorów systemów teleinformatycznych z wykorzystaniem środowiska Microsoft Windows Server 2008 R2/Windows 7 oraz SuSe Linux Enterprise Server/Desktop.

Realizowane zajęcia prowadzone są zgodnie z oficjalnymi kursami producentów oprogramowania z wykorzystaniem oficjalnych materiałów szkoleniowych. W ramach zajęć studenci przygotowywani są do uzyskania międzynarodowej certyfikacji z zakresu technologii Microsoft oraz Novell.

czytaj więcej o Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Profesjonalnych Systemów Przetwarzania Danych

Laboratorium, służące dydaktyce przedmiotów „Architektura systemów przetwarzania danych”, Bezpieczeństwo teleinformatyczne” oraz „Wirtualizacja infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw”, oparto na typowych stanowiskach komputerowych, połączonych z kluczowym elementem laboratorium - zaawansowaną infrastrukturą informatyczną tzw. centrum danych, składającą się z czterech serwerów, połączonych siecią LAN i SAN z dwoma macierzami dyskowymi.

Sprzęt zrealizowano w sposób mający zademonstrować typowe profesjonalne pomieszczenie infrastruktury informatycznej, tzw. serwerowni – wieloprocesorowe jednostki serwerowe zainstalowane są w specjalnych szafach teleinformatycznych (typu rack), posiadając do swojej dyspozycji bardzo dużą przestrzeń dyskową dzięki macierzy dyskowej. Odporność na błędy zapewnia nadmiarowa konstrukcja, a odpowiednie urządzenia (UPS firmy APC) dają ochronę przed przerwami w dopływie prądu.

Dzięki laboratorium studenci mają okazję zaznajomić się z rozwiązaniami stosowanymi w specjalistycznych centrach danych, niedostępnymi w małych przedsiębiorstwach. Macierze dyskowe Fujitsu Eternus dostarczają infrastrukturze pojemność 3,2 terabajtów, a dostęp przestrzeni dyskowej realizowany jest za pomocą technologii Fiber Channel, nowoczesnej techniki blokowego dostępu do pamięci, którą w laboratorium obsługują przełączniki SAN firmy Brocade.

czytaj więcej o Laboratorium Profesjonalnych Systemów Przetwarzania Danych

Laboratorium Systemów Przetwarzania Danych II

W laboratorium studenci poznają zarówno zagadnienia teoretyczne jak i mają możliwość praktycznej weryfikacji zdobytej wiedzy. Wykorzystując dostęp do dużych baz danych mają możliwość dogłębnego poznania metod pracy na tych bazach. to jest drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych , ekstrakcja danych. Poznają problematykę archiwizacji, zapewnienia bezpieczeństwa w różnych, symulowanych warunkach pracy oraz możliwości szyfrowania danych.

Ponadto Studenci mają możliwość budowy od podstaw infrastruktury Baz Danych opartych o macierze dyskowe czy klastry, opartych wyłącznie na światłowodach.

W ramach przedmiotów realizowane są głównie następujące zagadnienia:

Eksploracja danych o ruchu internetowym Analiza operacji bankowych Projektowanie hurtowni danych wielowymiarowa analiza danych oraz eksploracja (|wykorzystywany jest do tego celu SQL Server Business Intelligence Development Studio) tworzenie tabel i wykresów przestawnych oraz eksploracji danych z poziomu Excela (eksploracja jest możliwa po zainstalowaniu pakietu Microsoft SQL Data Mining Add_ins) sieci neuronowe na przykładzie zastosowania do prognozowania sprzedaży.

czytaj więcej o Laboratorium Systemów Przetwarzania Danych II

Laboratorium Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Laboratorium wyposażono w 17 stanowisk laboratoryjnych z zainstalowanymi komputerami przenośnymi z dostępem do Internetu oraz do specjalistycznego serwera. Stanowiska korzystają z następującego oprogramowania:

Symulator OPT Education wraz z kompletem instrukcji Baza Danych Oracle System ERP IFS Applications (Serwer dedykowany laboratorium).

Laboratorium przeznaczono do obsługi zajęć dotyczących systemów zarządzania (Zintegrowane systemy zarządzania) oraz ogólnych zajęć, wymagających stanowisk komputerowych (Technologia informacyjna, Podstawy informatyki).

czytaj więcej o Laboratorium Zintegrowanych Systemów Zarządzania 

Nasi partnerzy