Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Praktyki na kierunkach: Pedagogika, Filologia angielska, Socjologia

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Pedagogika, Filologia angielska, Socjologia

dr n. zdr. Tomasz Grad

pok. 212   Uwaga-- ZMIANA POKOJU na 212

tel: 32 295 93 70

email: tgrad@wsb.edu.pl

 

Uwaga-- ZMIANA POKOJU na 212

 

 UWAGA! AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI! Szanowni Państwo w odpowiednich zakładkach znajduje się zaktualizowana wersja dokumentacji( wymagania RODO) Proszę aby dokumentacja była oddawana TYLKO na AKTUALNYCH DRUKACH. Stare druki ( formularz zgłoszenia oraz porozumienie) stanowiące załączniki do programów praktyk nie są akceptowane!!! Pozostałe( dzienniczek, karta oceny, samooceny itd. są aktualne)


Nowe zasady:


 

1)    Przed udaniem się na praktykę student składa u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) podpisane i podbite przez upoważnioną osobę w placówce w której mają się odbyć praktyki następujące dokumenty:

 

  • formularz zgłoszeniowy praktyki (załączniki pod programami praktyk) x 2 
  •  Klauzula informacyjna RODO ( załączniki pod programami praktyk) x 1 oraz
  • dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki (załączniki pod programami praktyk) wraz z Załącznik nr 1 do Porozumienia Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych x 2 w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.

 

2)   Student odbiera od Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich zatwierdzony przez niego formularz zgłoszeniowy praktyki oraz oba egzemplarze podpisanego porozumienia w sprawie praktyki  wraz z załączikami (odbiór następuje w trakcie wizyty na dyżurze Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich lub w przypadku wydziałów zamiejscowych wysłany pocztą).

 

3)   Po skończonej praktyce student składa Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie  z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) komplet następujących dokumentów:

 

-       Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich

-     Porozumienie wraz z zał. 1 

-     Podpisaną Klauzulę informacyjną RODO

-        Wypełnione dokumenty praktyki wymienione w programie praktyki zgodnie z kierunkiem studiów

 

 

Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez studenta Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich wpisuje studentowi zaliczenie  w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.Ważne!!!

Przed rozpoczęciem praktyki należy uzyskać podpis Pełnomocnika Rektora na formularzu zgłoszenia i porozumieniu!!!


 

UWAGA! Szanowni Państwo

 

Jeżeli ktoś z Państwa składa  WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYKI NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA (Załącznik nr 6) to oprócz wypełnionego Załącznika nr 6 wymagane są dokumenty potwierdzające zgodność reazliowanej pracy zawodowej z kierunkiem Państwa studiów czyli minimum:

 

1. Umowa o pracę/zlecenie/staż itp. lub zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o okresie zatrudnienia)

 

2. Zakres obowiązków (chyba, że obowiązki są WYRAŹNIE wymienione w umowie/ zaświadczeniu).

 

Nazwa stanowiska pracy NIE JEST wystarczająca aby na jej podstawie określić Państwa zadania zawodowe i bez dokumentu potwierdzającego zakres Państwa obowiązków praktyka NIE MOŻE zostać zaliczona.

             

 

godziny dyżurów w listopadzie 2019

04.11.2019 - 14.15 - 15.15

05.11.2019 - 10.00 - 13.00

06.11.2019 - 14.30 - 16.00

09.11.2019 - 08.00 - 11.00

12.11.2019 - 14.30 - 18.00

13.11.2019 - 14.30 - 16.00

14.11.2019 - 14.30 - 18.00

19.11.2019 - 14.30 - 18.00

20.11.2019 - 14.30 - 16.00

23.11.2019 - 10.00 – 13.00

26.11.2019 – 14.30 – 18.00

27.11.2019 – 14.30 – 16.00

 

godziny dyżurów w grudniu 2019

03.12.2019 - 14.30 - 18.00

04.12.2019 - 14.30 - 16.00

05.12.2019 - 14.30 - 17.00

11.12.2019 - 14.30 - 16.00

14.12.2019 - 08.00 - 11.00

18.12.2019 - 14.30 - 16.00

19.12.2019 - 14.30 - 18.00

22.12.2019 - 14.30 - 16.30

 

Przerwa świąteczna

 

godziny dyżurów w styczniu 2020

 

02.01.2020 - 15.00 - 17.00

04.01.2020 - 08.00 – 11.00

 

                  

01.10.2019 r. -26.01.2020 r.

 

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności 
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

01.10.2019 r.- 19.12.2019

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki,  Porozumień, zał. nr 1 do porozumienia oraz klauzuli informacyjnej RODO

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce wraz z dokumentanmi merytorycznymi

01.11.2019 r.–08.02.2020 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki 

UWAGA: Rozpoczynanie praktyki bez zgody pełnomocnika skutkować będzie brakiem zaliczenia!!

 

23.12.2019 r.- 03.01.2020 r.

Przerwa świąteczna - dyżur 02.01.2020 godz. 15.00-17.00

09.02.2020 r.- 16.02.2020 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru zimowego r. ak. 2019/2020

(dotyczy tylko praktyk realizowanych w podstawowej formie)

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z faktem, iż 25 maja 2018 zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja 2018 dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.


 

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/ prowadzenia działalności gospodarczej/ innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 


 
 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:

 

a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

PROGRAMY PRAKTYK:  UWAGA!!! -Formularz zgłoszenia i porozumienie  stanowiące załączniki do programów poszczególnych praktyk są nieaktualne!!!!!. Obowiązują załączniki zamieszczone poniżej + Klauzula RODO. Pozostałe dokumenty tj.Dzienniczek, karty oceny itd. można drukować


Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów) ZEWiWP

Praktyki na kierunku Pedagogika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, magister (4 semestry) ZEWiWP

Praktyki na kierunku Socjologia studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Filologia studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem) Żywiec

 

Formularz

Porozumienie 

Klauzula RODO

Załącznik do porozumienia

 

Program_praktyki_2_resocjalizacja z profilaktyka społeczną_Magisterskie

Program_praktyki_1_resocjalizacja z profilaktyką społeczną_Magisterskie

Program_praktyki_3_resocjalizacja z profilaktyka społeczną_Magisterskie

 

Program_praktyki_1_resocjalizacja_Magisterskie

Program_praktyki_2_resocjalizacja_Magisterskie

 

Program_praktyki_1_prewencja w sytuacji kryzysowej_Magisterskie

Program_praktyki_2_prewencja w sytuacji kryzysowej_Magisterskie

Program_praktyki_3_prewencja w sytuacji kryzysowej_Magisterskie

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Podpisane dokumenty mozna odebrać u pełnomocnika w godz. dyżurów.
  
INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:
W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) bezpośrednio oddać Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze lub zostawić w s Dziekanacie w szufladzie . 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy