Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Współpraca z PFRON

Uczelnia od r. ak. 2006/07 stale współpracuje ze śląskim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizując program PITAGORAS 2007. Jest to program pomocy studentom z uszkodzeniem słuchu. Celem programu jest zapewnienie wszystkim niesłyszącym lub niedosłyszącym studentom pomocy tłumaczy języka migowego. Studenci korzystają z pomocy tłumaczy migowych na wszystkich zajęciach dydaktycznych, egzaminach oraz zaliczeniach objętych programem nauczania, a także podczas odbywania praktyk zawodowych i dyplomowych w różnych zakładach pracy. Tłumacze migowi pomagają również studentom niesłyszącym w załatwianiu spraw formalnych związanych z tokiem studiów. W ramach programu podjęło naukę 18 studentów niesłyszących korzystających z usług tłumaczy. Są to studenci zarówno studiów I jak i II stopnia na kierunku Zarządzanie, Logistyka oraz Pedagogika.

Niepełnosprawni studenci mogą korzystać również z kilku innych programów realizowanych przez PFRON, między innymi jest to program Komputer dla Homera. Celem tego programu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz zwiększenie możliwości funkcjonowania tych osób zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym. Pomoc finansowa jaka udzielana jest w ramach tego programu osobom z dysfunkcją narządu wzroku na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z oprogramowaniem  oraz urządzeń brajlowskich ma umożliwić przede wszystkim zatrudnienie i samodzielną pracę lub kontynuowanie dotychczasowej pracy, podjęcie lub kontynuowanie nauki i pogłębianie wiedzy oraz zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się.


Kolejny program realizowany przez PFRON to STUDENT II. Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie tej grupy osób, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Przyznane w ramach programu dofinansowanie, może obejmować następujące koszty związane z nauką: opłatę za naukę (czesne), zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dojazdy,  koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. Pomimo, że wysokość dofinansowania do ponoszonych kosztów kształcenia zależy od wysokości dochodów, przeciętna jego wysokość zabezpiecza w większości potrzeby studentów i umożliwia opłatę czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów na uczelnię. Z programu skorzystało już wielu studentów WSB, możesz dołączyć do ich grona.


Więcej informacji odnośnie programów realizowanych przez PFRON oraz  wzory wniosków znajdziesz na oficjalnej stronie PFRON www.pfron.org.pl 

Nasi partnerzy