Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Oferta Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych

Oferta Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Akademia WSB realizując program wsparcia studentów z niepełnosprawnościami, zapewnienia równe szanse edukacyjne studentom z różnymi typami niepełnosprawności. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wprowadzonym na Uczelni studenci z niepełnosprawnościami mogą bez przeszkód korzystać z ciekawej oferty edukacyjnej, a odpowiednie rozwiązania organizacyjne pozwalają na właściwą realizację procesu dydaktycznego. Metody i formy kształcenia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

 

W Akademii WSB funkcjonuje Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych, które jest odpowiedzialne za kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studenci z różnymi typami niepełnosprawnościami. Akademia WSB przywiązuje szczególną uwagę do likwidacji wszelkich barier zwiększając dostępność osobom z różnymi typami niepełnosprawności.

 

Studenci z niepełnosprawnościami mogą korzystać m.in. z następujących form wsparcia:


 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych dzięki warsztatom i szkoleniom oferowanym przez Uczelnię,
 • pomoc w zdobywaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania,
 • studenci niesłyszący lub słabosłyszący mogą korzystać nieodpłatnie z usług tłumaczy języka migowego,
 • studenci niewidomi lub słabowidzący mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania powiększającego i czytającego tekst,
 • korzystanie z dodatkowych urządzeń technicznych pozwalających na pełny udział w zajęciach dydaktycznych, w przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie notatek,
 • dostosowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć dydaktycznych lub zaliczeń i egzaminów udostępnianych w formie standardowej do indywidualnych potrzeb studenta - dostosowanie materiałów dydaktycznych polega na zastosowaniu alternatywnej formy zapisu danych,
 • zmiana formy zaliczenia i egzaminu - przedłużenie czasu trwania zaliczenia lub egzaminu, stosowanie dodatkowych urządzeń technicznych, takich jak: komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne, zastosowanie alternatywnej formy zapisu, zmiana egzaminu pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny, włączanie do egzaminu osób trzecich, np.: tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy,
 • indywidualizacja kształcenia - dostosowanie warunków studiowania zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i organizacyjnym, do indywidualnych potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności,
 • wypożyczalnia sprzętu edukacyjno-wspomagającego (syntezatory mowy, dyktafony, powiększalniki tekstu, kolorowe lupy itp.),
 • wsparcie finansowe w postaci programów stypendialnych (w tym stypendia dla osób z niepełnosprawnościami, zapomogi, program Aktywny Samorząd),
 • korzystanie ze zintegrowanego systemu informatycznego w ramach którego, każdy student dysponuje dostępem do indywidualnego konta uczelnianego, które pozwala na sprawdzenie planu zajęć, terminów sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej czy konsultacji, uzyskać informację o ocenach i płatnościach, pozwala skontaktować się z opiekunem semestru czy wykładowcą, a także zamówić książki w bibliotece,
 • możliwość podwyższenia swojej kondycji fizycznej poprzez zajęcia sportowe na siłowni i sali fitness oraz na basenie,
 • doradztwo zawodowe, pomoc prawna oraz psychologiczna,
 • pomoc Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, Asystenta Osób Niepełnosprawnych

ZADZWOŃ PO WSPARCIE

 • jeśli myślisz o podjęciu studiów w Akademii WSB, ale nie wiesz który kierunek będzie dla Ciebie odpowiedni,
 • nie jesteś pewien, czy Twój stan zdrowia pozwoli Ci efektywnie studiować na danym kierunku,
 • zastanawiasz się jakie wsparcie możemy Ci zaoferować i czy będzie ono wystarczające.

Akademia WSB

Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Cieplaka 1c,

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 295 93 25

 

mgr Agnieszka Szostak

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

e-mail: aszostak@wsb.edu.pl

 

mgr Beata Przebindowska

Asystent Osób Niepełnosprawnych

e-mail: bprzebindowska@wsb.edu.pl
 

Nasi partnerzy