Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Oferta Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych

Artykuły

Witamy na stronie Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Na tej stronie publikujemy informacje przydatne studentom, kandydatom na studia, pracownikom administracyjnym oraz dydaktycznym.

Uczelnia wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych powołała Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego oferuje wsparcie studentom niepełnosprawnym w zakresie dostosowania organizacyjnego i właściwej realizacji procesu dydaktycznego biorąc pod uwagę szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych. Uczelnia podejmuje szereg działań umożliwiających kształcenie osobom niepełnosprawnym.


Nasza oferta kierowana jest do:


•    studentów niepełnosprawnych ruchowo,
•    studentów niewidomych i słabowidzących,
•    studentów niesłyszących i słabosłyszących,
•    studentów z innymi niepełnosprawnościami,
•    kandydatów na studia,
•    kadry dydaktycznej oraz administracyjnej Uczelni.


Z usług Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych mogą korzystać:


•    osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny dokumentem potwierdzającym stopień niepełnosprawności,
•    osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia w trybie standardowym,
•    osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.
Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych szanując niezależność osób niepełnosprawnych, będzie udzielać pomocy tylko i wyłącznie tym osobom niepełnosprawnym, które same zgłoszą chęć uzyskania pomocy oraz udokumentują swoją sytuację zdrowotną. Osoby ubiegające się o korzystanie z usług Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych zobowiązane są do złożenia Kwestionariusza rejestracyjnego wraz z odpowiednią dokumentacją medyczną dotyczącą choroby lub niepełnosprawności (osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokument równoważny lub zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w procesie leczenia.

Student niepełnosprawny może liczyć m.in. na:


•    umożliwienie zastosowania dodatkowych urządzeń technicznych pozwalających studentowi na pełny udział w zajęciach, w przypadku, gdy z powodu niesprawności studenta niemożliwe będzie samodzielne sporządzanie notatek,
•    dostosowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć dydaktycznych lub zaliczeń czy egzaminów udostępnianych w formie standardowej do indywidualnych potrzeb studenta. Dostosowanie materiałów dydaktycznych polega na zastosowaniu alternatywnej formy zapisu danych w postaci:
•    druku o zwiększonej wielkości czcionki,
•    nagrania audio,
•    nagrania video,
•    zapisu elektronicznego w określonym formacie
•    organizację egzaminów w formie zaadaptowanej do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Forma zaadaptowana nie oznacza zwolnienia z egzaminu, czy też przeprowadzenia go w uproszczonej postaci, ale dostosowanie go do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Oznacza to wyłącznie zamianę elementów technicznych, a nie treści egzaminu. O zaadaptowaną formę egzaminu/zaliczenia student może ubiegać się najpóźniej na cztery tygodnie przed jego rozpoczęciem.

 

Przykładowe rodzaje zamiany formy egzaminu:


•    przedłużeniu czasu trwania zaliczenia lub egzaminu,
•    stosowaniu dodatkowych urządzeń technicznych, takich jak: komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne,
•    zastosowaniu alternatywnej formy zapisu,
•    zamianie formy zaliczenia/egzaminu pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny,
•    włączeniu do zaliczenia/egzaminu osób trzecich, np.: tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy,
•    przełożeniu terminu egzaminu/zaliczenia. 

Nasi partnerzy