Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Egzamin TELC dla obcokrajowców

Centrum Egzaminacyjne TELC GmbH oferuje egzamin z języka polskiego dla studentów zagranicznych, które chcą uzyskać poświadczenie swoich kompetencji z języka polskiego. W Polsce egzamin TELC Język polski B1-B2 Szkoła cieszy się dużym uznaniem wśród kandydatów na studia.

Nasza uczelnia, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej prowadzi kursy z języka polskiego i przeprowadza sesje egzaminacyjne TELC, głównie dla studentów z Ukrainy.

Szczególną cechą tego formatu egzaminacyjnego jest jego dwustopniowość (dual), czyli gruntowna ocena osiągnięć na dwóch poziomach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (GER). Każdy, student, który zda egzamin, otrzyma zróżnicowaną ocenę sprawności językowej w zakresie czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia oraz dokładną informację o tym, dla których umiejętności uzyskał poziom B1, a dla których B2.

Egzamin skierowany jest do uczestników, którzy potrafią:

• zrozumieć przekaz informacji dotyczących spraw codziennych i życia szkolnego – również w dłuższych wypowiedziach,

• zrozumieć różne rodzaje tekstów sformułowanych w powszechnie używanej standardowej odmianie języka (np. broszury, artykuły prasowe, fora internetowe, teksty użytkowe, listy i e-maile),

• napisać półformalną wiadomość (np. e-mail),

• prowadzić dyskusje na znane im tematy, przeprowadzić krótkie prezentacje, aktywnie uczestniczyć w dyskusjach i uzasadniać swój punkt widzenia,

• stosować odpowiednie zwroty w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Modelowy test do egzaminu telc Język polski B1·B2 Szkoła oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.telc.net.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny trwa 115 minut. Druga, czyli ustna część egzaminu przeprowadzana jest z reguły w parach z udziałem dwóch zdających i dwóch egzaminatorów licencjonowanych w ramach szkoleń telc GmbH.

 Egzamin telc Język polski B1·B2 Szkoła sprawdza kompetencje językowe na dwóch poziomach Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ) opracowanego przez Radę Europy. Dzięki temu, osoby zdające egzamin telc mają możliwość otrzymania certyfikatu na poziomie, który precyzyjnie odzwierciedla ich sprawności językowe.

.

  

Nasi partnerzy