Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) informujemy (na podstawie art. 13, ust. 1 i 2), że od dnia 25 maja 2018 przysługują Pani/Panu poniżej określone prawa oraz aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej Pani/Pana danych osobowych.

 

 1. Administratorem Danych, przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, reprezentowana przez Rektora, ul. Zygmunta Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisana pod numerem 66 do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). 
 1. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można pod adresem mail: iod@wsb.edu.pl
 1. Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań związanych z zawarciem z Akademią WSB umowy o naukę/umowę o świadczenie usług edukacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);

  2. realizacji zawartej przez Panią/Pana z Akademią WSB umowy (z pkt. a), której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);

  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Akademii WSB w związku z jej działalnością w zakresie kształcenia i realizacją zawartych umów z pkt. a (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO);

  4. realizacji marketingu własnego Akademii WSB (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);

  5. rozliczeń finansowych, w tym ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO);

  6. statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom współpracującym z Akademią WSB na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub pisemnego wniosku instytucji i organów publicznych, realizując cele określone w p. 2 (zgodnie z pkt. (31), (45) RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. dla potrzeb rekrutacji: przez okres do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez 6 miesięcy;

  2. dla potrzeb kształcenia: przez okres do czasu jego zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, t.j. aktualnie przez 50 lat (podstawa prawna: aktualne rozporządzenie MNiSW odnoszące się do dokumentacji przebiegu studiów);

  3. dla potrzeb marketingu własnego Akademii WSB: przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

  4. dla potrzeb realizacji pozostałych celów przetwarzania wymienionych w p. 2: przez okres do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Akademii WSB, stanowiących podstawę do takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana wobec niego sprzeciwu.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Akademię WSB Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO);
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z art. 77 RODO).
 1. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu zawarcia oraz realizacji umowy o naukę, ich podanie jest wymogiem ustawowym i warunkiem jej zawarcia oraz wykonywania. Niepodanie przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych niemożliwi zawarcie umowy i udział w procesie kształcenia (art. 6 ust. 1 pkt. b, c RODO; Rozporządzenie MNiSW § 4, ust. 1).
 1. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 ust. 1 i 4 RODO).
 1. Akademia WSB może przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (art. 13 ust. 1 pkt. f RODO) jedynie w zakresie korzystania z zagranicznych portali społecznościowych lub współpracy w ramach międzynarodowych projektów.


 

Nasi partnerzy