Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Program

 DZIEŃ OTWARTY

GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 3 luty 2017 r.


Godz.11.00-11.15
Powitanie Gości oraz rozpoczęcie Konferencji

 • dr Edyta Bielak - Jomaa - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • prof. Zdzisława Dacko- Pikiewicz - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Godz. 11.15-12.30
"Nowa rola
administratora bezpieczeństwa informacji w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych"

 • Monika Młotkiewicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO 

Godz. 12.30 -13.00 

Przerwa kawowa, konsultacje


Godz. 12.45- 15.00 WARSZTATY TEMATYCZNE

1.  „Praktyczne aspekty pracy administratora bezpieczeństwa informacji. Przygotowanie się do funkcji inspektora ochrony danych. Analiza przypadków”adw. dr Grzegorz Sibiga - Instytut Nauk Prawnych PAN

 

 • Problemy organizacyjne w wykonywaniu funkcji ABI i ich rozwiązywanie: powoływanie i odwoływanie ABI, wpływ odwołania na stosunek pracy, kontrola nad ABI i jego działalnością (nadzór kierownika jednostki organizacyjnej, audyt), łączenie funkcji ABI z innymi obowiązkami, rozumienie gwarancji niezależności ABI w wykonywaniu jego zadań
 • Opracowywanie planów sprawdzeń: różne podejścia ABI do określania przedmiotu i zakresu sprawdzeń, zmiany i aktualizacje planu sprawdzeń, rola ADO w planie sprawdzeń
 • Przeprowadzenie przykładowego sprawdzenia w określonym stanie faktycznym: czynności formalne i faktyczne, współdziałanie z innymi osobami i komórkami organizacyjnymi, etapy działań
 • Prowadzenie rejestru zbiorów danych przez ABI - omówienie przykładów: najczęstsze błędy w prowadzonych rejestrach, procedury organizacyjne wspomagające rejestr, prowadzenie historii zmian w rejestrze, udostępnianie rejestrów osobom zainteresowanym
 • Przygotowanie ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych na podstawie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Działania przygotowawcze i ich harmonogram.

 

2. „Zasady ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych”- Monika Krasińska - Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO

 • Prawne aspekty ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych
 • Nowe obowiązki dyrektora placówki oraz Administratora Danych Osobowych po zmianach przepisów
 • Rejestracja zbiorów w GIODO (rodzaje zbiorów danych – obowiązek rejestracji oraz zwolnienia z obowiązku rejestracji)
 • Przykłady polityki bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych
 • Procedury kontrolne GIODO w placówkach oświatowych (zasady przygotowania dokumentacji do kontroli)


  Wydarzenie towarzyszące: 


3.02.2017 r. (piątek)

Godz. 13.00- 15.00

Posiedzenie Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z udziałem Pani Minister dr Edyty Bielak - Jomaa - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Panel dyskusyjny „Aktualne problemy ochrony danych osobowych w biznesie”


4.02.2017 r. (sobota)

godz. 9.30- 10.30

- "Twoje dane, Twoja sprawa" - wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły BIznesu w Dąbrowie Górniczej


  

Nasi partnerzy