NAUCZYCIEL - WIEDZA I DZIAŁANIE- Projekt realizowany w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

   

  Twarde rezultaty projektu:

  a) planowana liczba uczestników projektu: 615 osób,
  b) podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu w zakresie: umożliwienia nauczania drugiego przedmiotu, zmiany rodzaju prowadzenia zajęć, podniesienia jakości i efektywności systemu kształcenia, w tym kadr systemu oświaty.

  Miękkie rezultaty projektu:

  a)
  zwiększenie motywacji 615 nauczycieli i kadr systemu oświaty do kształcenia i doskonalenia się w obliczu zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych w regionie,
  b) zwiększenie szans uczestników projektu na rozwój indywidualny, awans zawodowy, podniesienie poczucia własnej wartości oraz zwiększenie poczucia przydatności do zawodu,
  c) podniesienie świadomości w zakresie korzyści płynących z kształcenia ustawicznego u 615 osób.


 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Copyright 2009 by Jacek Uroda
Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się na stronach http://www.efs.gov.pl