NAUCZYCIEL - WIEDZA I DZIAŁANIE- Projekt realizowany w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

     

    Uczestnik studiów podyplomowych musi spełniać następujące wymagania:
    a) być nauczycielem zamieszkałym i/lub zatrudnionym na terenie woj. śląskiego, pracującym na podstawie umowy o pracę w publicznej szkole lub placówce oświatowej - wynagrodzenie uczestnika musi być finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego
    b) posiadać wykształcenie wyższe

    Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby zatrudnione na terenach wiejskich i małych miast województwa śląskiego. 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Copyright 2009 by Jacek Uroda
Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się na stronach http://www.efs.gov.pl