NAUCZYCIEL - WIEDZA I DZIAŁANIE- Projekt realizowany w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

   

  Głównym kryterium naboru jest kolejność zgłoszeń przy założeniu, iż na studia podyplomowe w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zatrudnione na terenach wiejskich i w małych miastach woj. śląskiego.

  Dodatkowe kryteria naboru:
  test językowy, prowadzony na kierunku Edukacja wczesnoszkolna w zakresie nauczania języka angielskiego,
  warsztat kwalifikacyjny, dotyczący podstawowej obsługi komputera prowadzony na kierunku
  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Informatyka z elementami e-learningu.


  Aby zgłosić się na studia podyplomowe należy wypełnić i podpisać kwestionariusz zgłoszeniowy,
  a następnie dostarczyć go do Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej:
  faxem na numer 32/ 295 93 44,
  na adres e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl
  pocztą,
  osobiście.

  Jedynym dokumentem potrzebnym, aby zgłosić się do projektu jest kwestionariusz zgłoszeniowy, pozostałe dokumenty będą wymagane PO ZAKWALIFIKOWANIU danej osoby do projektu.


  Do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy - studia podyplomowe (Dąbrowa Górnicza)
  Formularz zgłoszeniowy - studia podyplomowe (Cieszyn)
  Formularz zgłoszeniowy - kursy (Dąbrowa Górnicza)
  Formularz zgłoszeniowy - kursy (Cieszyn) 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Copyright 2009 by Jacek Uroda
Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się na stronach http://www.efs.gov.pl