NAUCZYCIEL - WIEDZA I DZIAŁANIE- Projekt realizowany w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

     

    Regulamin Projektu
    "Nauczyciel - wiedza i działania"
    nr WND-POKL.09.04.00-24-074/09

     


 
Wyższa Szkoła Biznesu w D±browie Górniczej. Copyright 2009 by Jacek Uroda
Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się na stronach http://www.efs.gov.pl