NAUCZYCIEL - WIEDZA I DZIAŁANIE- Projekt realizowany w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

   


  D±browa Górnicza – studia podyplomowe :

  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Doradca zawodowy
  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Socjoterapia
  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Wczesne wspomaganie rozwoju
  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Surdopedagogika
  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Tyflopedagogika
  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Informatyka z elementami e-learningu
  Edukacja wczesnoszkolna w zakresie nauczania języka angielskiego

  Cieszyn – studia podyplomowe:

  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Doradca zawodowy
  Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika 
Wyższa Szkoła Biznesu w D±browie Górniczej. Copyright 2009 by Jacek Uroda
Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się na stronach http://www.efs.gov.pl