NAUCZYCIEL - WIEDZA I DZIAŁANIE- Projekt realizowany w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

     

    Udział w studiach podyplomowych i kursach, realizowanych w ramach projektu "NAUCZYCIEL – WIEDZA I DZIAŁANIE" jest bezpłatny.


 
Wyższa Szkoła Biznesu w D±browie Górniczej. Copyright 2009 by Jacek Uroda
Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się na stronach http://www.efs.gov.pl