NAUCZYCIEL - WIEDZA I DZIAŁANIE- Projekt realizowany w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

   

  osoba kontaktowa: Anna Szymska
  adres: Wyższa Szkoła Biznesu w D±browie Górniczej,
  ul. Cieplaka 1c, 41-300 D±browa Górnicza
  telefon: (32) 295-93-10
  fax: (32) 295-93-44
  e-mail: aszymska@wsb.edu.pl


 
Wyższa Szkoła Biznesu w D±browie Górniczej. Copyright 2009 by Jacek Uroda
Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się na stronach http://www.efs.gov.pl