NAUCZYCIEL - WIEDZA I DZIAŁANIE- Projekt realizowany w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

   

  Studia podyplomowe:

  1. Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Doradca zawodowy (30 miejsc)
  2. Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Socjoterapia (30 miejsc)
  3. Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika (30 miejsc)
  4. Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Wczesne wspomaganie rozwoju (30 miejsc)
  5. Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Surdopedagogika (30 miejsc)
  6. Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Tyflopedagogika (30 miejsc)
  7. Kwalifikacyjne studia podyplomowe – Informatyka z elementami e-learningu (15 miejsc)
  8. Edukacja wczesnoszkolna w zakresie nauczania języka angielskiego (20 miejsc)
  9. Zarządzanie placówkami oświatowymi (30 miejsc)

  Kursy:

  1. Tworzenie i wdrażanie autorskich programów nauczania (80 miejsc)
  2. Techniki multimedialne i grafika komputerowa w pracy nauczyciela (60 miejsc)
  3. Programowanie i planowanie pracy szkoły (80 miejsc)
  4. Edukacja dla bezpieczeństwa (20 osób)
  5. Interwencja pedagogiczna w trudnych sytuacjach szkolnych (60 miejsc)
  6. Animacja pedagogiczna w świetlicy szkolnej (25 miejsc)
  7. Kompetencja nauczyciela wobec praw ucznia (90 miejsc)
  8. Zewnętrzne źródła finansowania edukacji (60 miejsc)

 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Copyright 2009 by Jacek Uroda
Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się na stronach http://www.efs.gov.pl