INNOWACYJNE SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU INFORMATYKA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ”
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 – Wzbogacenie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
logo MNISW
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

   

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt pt.: „Innowacyjne specjalności na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej” w ramach uzyskanego dofinansowania z Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Celem projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelnii i kształcenia dla potrzeb gospodarki i rynku pracy poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Informatyka. W związku z tym, uruchomione zostały cztery nowe specjalności na studiach I i II stopnia.

  Studia I stopnia, stacjonarne-inżynierskie na specjalnościach:
  punkt Inżynier systemów przetwarzania danych
  punkt Bioinformatyka

  Studia II stopnia, niestacjonarne-magisterskie na specjalnościach:
  punkt Informatyka kwantowa
  punkt Projektowanie systemów gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych


  W ramach studiów
  Uczelnia zapewnia również:

  punktpraktyki i staże w wiodących przedsiębiorstwach,
  punktkursy wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów I roku, ułatwiające rozpoczęcie nauki na kierunkach technicznych,
  punktprzygotowanie do certyfikacji: Microsoft Certified Professional oraz Cisco Certified Entry Network Technician, zwiększające szanse na zatrudnienie w przyszłości
  punktspecjalistyczne stanowiska dydaktyczne w zakresie informatyki kwantowej i profesjonalnych systemów przetwarzania danych
  punktprzygotowane przez kadrę akademicką publikacje, wykorzystywane jako materiały dydaktyczne do zajęć w toku studiów oraz programy elektroniczne dla przedmiotów specjalizacyjnych


  KONTAKT
  mgr Marcin Jung - Asystent Menedżera Projektu
  tel. 32 295 93 54,
  fax. 32 295 93 44,
  e-mail: mjung@wsb.edu.pl

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza


 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Copyright 2009-2013 by Jacek Uroda
Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się na stronach http://www.efs.gov.pl