Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn

 

Roma Rojowska
rrojowska@wsb.edu.pl

tel. 885 577 300

 

 

Akademickie Biuro Karier przy Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zostało powołane z dniem 1 marca 2015 roku, aby służyć studentom i absolwentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.

 

Zadania Biura Karier:

  • Poradnictwo zawodowe  - indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu szeroko rozumianego planowania ścieżki rozwoju zawodowego.
  • Pośrednictwo w znalezieniu pracy, stażu i praktyk poprzez prowadzenie bazy danych ofert pracy stałej i dorywczej, staży i praktyk oraz przesyłanie spersonalizowanych propozycji zatrudnienia do zarejestrowanych w Akademickim Biurze Karier studentów i absolwentów.
  • Organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in. z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie podczas procesu rekrutacji, określania potencjału zawodowego, doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz rozwijania kompetencji zawodowych.
  • Informowanie studentów o zasadach organizacji i zaliczania praktyk. Pomoc w wyborze miejsca praktyk, załatwianie formalności związanych z umową i skierowaniem na studenckie praktyki zawodowe. Przyjmowanie i wydawanie dokumentów związanych z organizacją i realizacją praktyk. Monitorowanie przebiegu praktyk w zakładzie pracy oraz nadzór nad realizacją programu praktyki w porozumieniu z opiekunem praktyk ze strony zakładu pracy. Zaliczanie praktyk studentom na podstawie złożonych sprawozdań oraz dokonywanie odpowiednich wpisów do dokumentów toku studiów.
  • Przygotowanie i aktualizowanie bazy danych pracodawców oraz firm współpracujących z Uczelnią, organizacja spotkań z ekspertami i wyjazdów studyjnych itp.
Zapraszamy na stronę główną naszej uczelni do zakłądki Akademickie Biuro Karier http://www.wsb.edu.pl/index.php?idg=abk

Akademickie Biuro Karier


Roma Rojowska

mgr Roma Rojowska

doradczyni zawodowa, specjalistka ds. informacji:

  • doradza studentom i absolwentom
  • weryfikuje i akceptuje oferty
  • jest Opiekunem Praktyk Studenckich w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie.

 

Roma Rojowska - doradczyni zawodowa (studia podyplomowe w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej). Przebyła liczne szkolenia, potwierdzone certyfikatami, z rozwijania kompetencji miękkich. Prowadzi szkolenia z planowania kariery, komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej, komunikacji akademickiej i biznesowej, etykiety biznesowej, kreatywności oraz różnych aspektów twórczego myślenia m.in. szybkie czytanie, notowanie nielinearne, zapamiętywanie.

 

Tworzyła, koordynowała i realizowała kilkanaście projektów w zakresie rozwoju edukacyjno-zawodowego, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

 

W przestrzeni społecznej Cieszyna działa na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym.  

W latach 2014-2016 pełniła funkcję przewodniczącej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Założyła i kieruje Stowarzyszeniem Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie; jest redaktorką naczelną magazynu Cieszyńskie na obcasach. Organizuje Kongresy Kobiet Śląska Cieszyńskiego. Inicjuje projekty wspierania przedsiębiorczości (kobiet) i dumnie nosi zobowiązujący tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet i liderki KIWI - Kobiecego Inkubatora Wiedzy i Inicjatyw.

 

Serdecznie zaprasza do kontaktu, rozmowy doradczej, podzielenia się wiedzą o rynku pracy i możliwościach rozwoju.

  

Nasi partnerzy