Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Administracja publiczna i samorządowa

Studia na specjalności administracja publiczna i samorządowa wyposażają studentów w szczegółową wiedzą o prawach i mechanizmach funkcjonowania administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

 

 


Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę w zakresie:

• ma wiedzę na temat działania i współdziałania podmiotów administracji publicznej i samorządowej,

 

• posiada wiedzę dotyczącą statusu prawnego pracowników urzędów państwowych i zasad funkcjonowania organów administracji publicznej i  samorządowej w Polsce,

 

• zna problemy związane z ustrojem i funkcjonowaniem oraz finansowaniem jednostek administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego,

 

• zna reguły kształtowania polityki społecznej i gospodarczej oraz istotę gospodarowania mieniem komunalnym,

 

• zna zasady postępowania przed sądami administracyjnymi,

 

• ma wiadomości na temat struktury samorządu terytorialnego, organów administracyjnych i ich kompetencji oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego w wybranych państwach europejskich,

 

• zna zagadnienia prawne informacji i informatyki w administracji publicznej i samorządowej.

 

W zakresie umiejętności absolwent specjalności administracja publiczna:

• potrafi swobodnie poruszać się w problematyce administracji publicznej i samorządowej,

 

• identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zadań pracownika urzędu państwowego i organów samorządowych,

 

• analizuje realizowaną przez państwo i organy samorządowe politykę społeczną i gospodarczą,

 

• rozumie i stosuje przepisy prawa, łącznie z korzystaniem z przepisów proceduralnych,

 

• wykorzystuje podstawowe instrumenty i techniki pozyskiwania informacji niezbędnej do należytego wykonania zadań służbowych,

 

• prowadzi negocjacje na gruncie zawodowym w zakresie problematyki związanej z obszarem administracji publicznej i samorządowej,

 

• rozwiązuje problemy zawodowe oraz sprawnie posługuje się dostępnymi w administracji publicznej i samorządowej środkami informacji i techniki biurowej.

 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

 

• jest otwarty na wydawanie sądów i opinii na tematy z zakresu administracji publicznej i samorządu terytorialnego,

 

• ma świadomość skutków działania pracownika  naruszającego normy prawne, zasady współżycia społecznego lub normy etyczne, 

 

• posiada świadomość potrzeby kierowania się standardami dobrej administracji i samorządu,

 

• rozumie znaczenie pracowników urzędów państwowych i samorządowych  w budowaniu pozytywnego wizerunku administracji publicznej,

 

• jest zorientowany na rozwiązywanie konfliktów.

 

Gdzie szukać pracy?

 

Absolwent, po ukończeniu studiów na specjalności administracja publiczna, przygotowany jest do pracy urzędniczej jako wyspecjalizowana kadra kierownicza i personel średniego szczebla w jednostkach administracji publicznej i samorządowej. Posiada również kwalifikacje i kompetencje odpowiednie do podjęcia pracy w administracji sądowej, urzędach pracy, służbach porządku publicznego, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, instytucjach UE i organizacjach międzynarodowych oraz instytucjach służb dyplomatycznych i konsularnych.

Powrót do: Start » Studia Administracja » Studia I stopnia licencjackie

 

Nasi partnerzy

Specjalności

Studia I stopnia licencjakie

 

Administracja publiczna i samorządowa


Administracja skarbowo - celna


Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego


Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne


Prawo w biznesie